Københavns Universitets afdeling ved Frue Plads
Københavns Universitet ønsker et møde med Esben Lunde Larsen om en fempunktsplan, der skal afbureaukratisere universiteterne.
02.09.2015
Nyhed

KU efterspørger dialog om spareplan

Københavns Universitet har fremlagt en fempunktsplan, der skal afbureaukratisere universiteterne, og ønsker nu et møde med uddannelsesministeren for at drøfte regeringens milliardstore spareplaner.

Af Martin Ejlertsen

De videregående uddannelser skal spare. Helt nøjagtigt 3,3 mia. kroner. Men nu foreslår Københavns Universitet, at besparelserne modsvares af en hurtig afbureaukratiseringsplan.

Universitetet har derfor fremlagt fem konkrete forslag og ønsker et møde med minister Esben Lunde Larsen (V) hurtigst muligt for at drøfte dem.

"Vi håber, ministeren vil indkalde til drøftelser af, hvordan staten hurtigst muligt afvikler nogle af de regler og den kontrol, som medfører unødig meget administration", siger Jasper Steen Winkel, som er vicedirektør på Københavns Universitet.

Fempunktplan

I sidste uge gjorde Esben Lund Larsen sammen med undervisningsminister Ellen Trane Nørby det klart, at stramme økonomiske rammer gør det nødvendigt "at prioritere og effektivisere".

Regeringen vil derfor med finansloven for 2016 omfatte uddannelses- og kulturområdet af et årligt krav til omprioritering på 2 procent fra 2016 på linje med andre statslige områder.

På KU lyder den foreløbige melding, at det kan betyde besparelser på et trecifret millionbeløb. For at de besparelser ikke skal gå ud over kvalitet og personale, fremlægger KU en fempunktplan for afbureaukratisering, der skal imødekomme regeringens spareplan. KU’s fempunktsplan lyder: 

 1. Fjern de omfattende evalueringer af universiteterne.
  Der er i dag hele to institutioner, der tjekker kvaliteten af uddannelserne. Uddannelserne bliver både evalueret og akkrediteret. De omfattende evalueringer af universiteterne fjernes. 
 2. Fjern nummerering af statens stillinger
  Afskaf de bureaukratiske stillingsnumre, der gør, at universiteterne ikke kan bestemme hvilke stillinger, de slår op
 3. Afskaf de studerendes tvangstilmelding til kurser og tvangsmerit.
  Der skal løsnes op for studiefremdriftsreformen, så universiteterne selv bestemmer aktivitetskravene til studerende.
 4. Forenkl finansiering af uddannelserne.
  Den såkaldte færdiggørelsesbonus bør fjernes og midlerne i stedet indgå i den almindelige uddannelsesbevilling. Studiefremdriftsreformen gør bonusordningerne overflødige.
 5. Giv selveje til universiteterne.
  De universiteter, der ønsker det, skal snarest tilbydes at overtage egne bygninger til en fair pris. Der er i dag meget dobbeltadministration, hvor staten er et fordyrende led. 

Uddannelsesministeren byder Københavns Universitets fempunktsplan velkommen på sin Facebook-side.

"Super udmelding fra Københavns Universitet med forslag til, hvordan vi sammen finder 2-procentsbesparelsen. Jeg ved, at det er en kæmpe opgave for uddannelsesinstitutionerne, men jeg har stor tillid til, at institutionsledelserne varetager opgaven. Også selvom det ikke bliver let", skriver ministeren tirsdag eftermiddag.

Vicedirektør på Københavns Universitet Jasper Steen Winkel hilser ministerens udmelding på de social medier velkommen. Han påpeger, at målsætningen må være, at der kan indledes en konkret dialog om nogle af de konkrete forslag.

"Jeg er sikker på, at de andre universiteter kan supplere med lignende ideer, der kan medføre en mere effektiv brug af ressourcerne", siger Jasper Steen Winkel.