Flemming Larsen er bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet, og han kalder det direkte pinligt, at Danmark slækker på miljøkrav og løber fra aftaler på klimaområdet.
07.09.2015
Nyhed

Friluftsrådet: Uacceptable besparelser på natur- og miljøområdet

Friluftsrådet er fortørnet over regeringens planer om at spare 340 millioner kroner på miljø og klimaområdet, som bl.a. vil ramme projekt Åmosen. Det fortæller bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet, Flemming Larsen, som sidder i Åmosens bestyrelse.

Af Tobias Dinnesen

Hvad mener Friluftsrådet om, at regeringen vil spare 340 mio. kroner på klima- og miljøområdet?
Nu vil vi gerne se det konkrete forslag til en finanslov først, men der er ingen tvivl om, at det lyder som helt uacceptable besparelser på natur- og miljøområdet, der i forvejen er under et stort pres. Det vil være et klart tilbageskridt for naturen, og det, synes vi, er kortsigtet og uambitiøst af regeringen. Og så er det direkte pinligt i et internationalt perspektiv, at Danmark slækker på miljøkrav og løber fra aftaler på klimaområdet.

Ifølge det lækkede dokument til Information, som viser regeringens planer om at spare, rammer besparelserne bl.a. projekt Åmosen, som regeringen vil skrinlægge. Hvilke konsekvenser får det?
Friluftsrådet hilser alle initiativer, der er med til at skabe en rigere natur velkomne. Og det kunne projektet med at genskabe et sammenhængende moseområde bidrage til. En del af de 45 millioner kroner blev afsat til, at staten kunne opkøbe arealer, hvor der kan skabes værdifuld natur. I Åmosen kan nedbrydningen af mosen og de store udledninger af CO2 stoppes, samtidig med at en naturpark med stor kommunal opbakning forbedres endnu mere. Natur, der er offentligt ejet, har andre adgangsregler end privatejet natur, og det er nemmere at dyrke et alsidigt friluftsliv i offentlig natur. Netop adgangen til friluftsoplevelser i en rig natur er det Friluftsrådets kerneopgave at sikre. 

Derudover er Friluftsrådets andel i Åmose-projektet primært, at området er udnævnt under mærkningsordningen Danske Naturparker i 2014. Det er i den forbindelse, at Friluftsrådet har glædet sig over Klimapuljen, der kunne gøre naturparken endnu bedre.  

Mærket Danske Naturparker er nu givet til syv naturparker. Fire områder er mærket, og yderligere tre er på vej over hele landet. Et af Friluftsrådets argumenter, men langt fra det vigtigste, for at sætte fokus på regionale naturområder med naturpark-konceptet er netop, at det giver mulighed for en samlet planlægning af et område, et samarbejde mellem myndigheder og lodsejere og at få tilført midler fra fonde osv. til at forbedre natur og friluftsmuligheder i naturparken.

Skal vi sige yderligere om konsekvenserne, så vil det givetvis bremse en udvikling i et helt unikt naturområde på Sjælland. Her var der mulighed for at sikre uvurderlige kulturminder tilbage fra stenalderen, skabe ny natur og forbedre befolkningens muligheder for friluftsliv, samtidig med at der blev gjort en indsats for at mindske udledning af drivhusgasser og kvælstof.

Hvorfor tror Friluftsrådet at den nye regering nu eftersigende ønsker at skrinlægge projektet?
Det er forhåbentlig tomme trusler, men skulle det vise sig at blive en kendsgerning, er det vel på grund af politisk nedprioritering af natur og miljø. Det vilkår må vi acceptere, men det er absolut ikke noget vi bifalder.