29.09.2015
Nyhed

DM: Uddan­nelse er kernevelfærd

DM's konstituerede formand, Camilla Gregersen, mener, at regeringen tænker kortsigtet på uddannelses- og forskningsområdet - og kalder uddannelse kernevelfærd. AC stemmer i og efterspørger ambitioner.

Af Tobias Dinnesen
Dansk Magisterforening (DM), som både repræsenterer en lang række undervisere, forskere og studerende, der vil blive ramt af de besparelser på uddannelses- og forskningsområdet, som udspillet til næste års finanslov lægger op til, er langt fra imponeret over regeringen.

DM's konstituerede formand, Camilla Gregersen, der fra årsskiftet formelt er valgt som formand, peger på, at regeringens bebude besparelser trækker tæppet væk under ambitionerne om at hæve uddannelsesniveauet blandt de unge og dermed forringer Danmarks muligheder for at skabe vækst.

"Det er en kortsigtet besparelse, der kan komme til at koste dyrt på sigt. Regeringen tager med sit finanslovsforslag reelt et opgør med det videnssamfund, vi gennem flere år har bygget op i Danmark", siger hun.

Uddannelse er kernevelfærd
Camilla Gregersen peger på, at det med sikkerhed vil betyde lukkede uddannelser og mange færre studerende på CBS, ligesom professionshøjskolerne vil være tvunget til at centralisere uddannelsesudbuddet, hvilket betyder "en dårligere geografisk uddannelsesdækning i landet, hvor mindre byer bliver taberne".

Men det er også det syn på uddannelse, som regeringen med de bebude besparelser viser omverdenen, der bekymrer Camilla Gregersen.

"Og så er det umådeligt trist at se, at regeringen ikke mener, at uddannelse indgår i kernevelfærd. Uddannelsesbesparelserne vil ramme de studerende i form af ringere kvalitet i uddannelserne, og det er svært se, at besparelserne kan undgå at udmønte sig i fyringer af vores dygtige forskere og undervisere, som allerede er presset til det yderste. Det vil ramme alle uddannelsessteder hårdt", pointerer DM-formanden.

LÆS OGSÅ: SF og R skoser finansloven

Fjerner finansieringskilden til vækst
Da uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) meldte ud, at uddannelsessektoren skulle spare to procent årligt, understregede han, at forskningen skulle friholdes fra de besparelser. Men i tirsdagens finanslovsforslag indgår forskningsbesparelser på 1,4 milliarder kroner, og det er den helt forkerte vej at gå, mener DM's formand.

"Selvom basismidlerne til forskning friholdes for besparelser, rammes forskningen hårdt, da regeringen tager 1.4 mia. fra forskningsreserven. Det betyder færre forskningsmidler og dermed færre midler til den innovation, der skal finansiere fremtidens velfærdssamfund", siger Camilla Gregersen og uddyber:

"Regeringen lægger med sit finanslovsoplæg en kurs, der vil ødelægge finansieringskilden til hele samfundets jobvækst. Vi er helt afhængige af, at Danmark er med i toppen, når det gælder viden og innovation. Det er iværksætteri, nytænkning og desuden et kompetenceløft i de små og mellemstore virksomheder, politikerne skal investere i frem for at skære ned."

LÆS OGSÅ: Ministeren forsvarede milliardbesparelserne på sin Facebook-profil

AC: Hvor er perspektivet?
Hos Akademikerne (AC), den fælles paraplyorganisation for de fagforeninger, der organiserer akademisk uddannede, er de helt i tråd med DM. Formand Finn R. Larsen forstår ikke den retning, regeringen udstikker.

"Indtil for ganske nylig drøftede vi, hvordan vi kunne forbedre kvaliteten i uddannelserne inden for en i forvejen stram økonomisk ramme og øge ambitionerne på forskningsområdet for at styrke vækst og konkurrenceevne. Med regeringens finanslovsforslag flyttes fokus nu desværre fra investeringer til gavn for de kommende generationer, og i stedet får vi endnu mere pressede uddannelser og færre forskningsprojekter. Det er svært at se perspektivet i den strategi", siger han i en pressemeddelelse og uddyber:

"Så ringe et ambitionsniveau har vi ikke set siden før den tid, hvor Danmark forpligtede sig på Barcelonamålsætningen i midten af nullerne, og nu risikerer vi at miste Danmarks position som en af de førende forskningsnationer."