EsbenLundeLarsen314
Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen får en hård medfart fra både Radikale Venstres Ida Auken og konstitueret DM-formand Camilla Gregersen.
23.09.2015
Nyhed

"De unge skal vælge rigtigt første gang"

Det handler ikke om øget dimensionering af uddannelsesudbuddet, men snarere om at få de unge til at søge derhen, hvor der er mest brug for dem, siger uddannelses- og forskningsministeren oven på sin egen udmelding om, at Danmark overuddanner de unge. Både Dansk Magisterforening og Ida Auken (R) efterlyser visioner.

Af Tobias Dinnesen
Det vakte opsigt, da Esben Lunde Larsen (V) i sin egenskab af uddannelses- og forskningsminister i onsdagens udgave af Jyllands-Posten meldte ud, at han mener, at Danmark overuddanner de unge.

Men det handler ifølge ministeren ikke om, at de unge skal uddannes mindre, men at han ikke mener, at det giver nogen mening at slynge arbitrære tal ud om, at x procent af en ungdomsårgang skal have en lang videregående uddannelse. For ham handler det om efterspørgslen ude i virkeligheden.

"Regeringens klare, klare signal er, at vi ikke har brug for fastlåste målsætninger om fx 25 procent, der tager en lang videregående uddannelse. Der skal ikke overuddannes inden for et område, hvor der ikke er en efterspørgsel", siger han til magisterbladet.dk og uddyber:

"Man gør den unge og samfundet en bjørnetjeneste. Det indså den tidligere regering jo også. Men hvor de gerne ville tale om dimensionering, så vil vi hellere have, at de unge vælger rigtigt første gang."

"Gør det mere attraktivt"
Ministeren forklarer, at det ikke betyder, at regeringen afskriver sig muligheden for at dimensionere uddannelsesudbuddet i fremtiden, men det er ikke den vej, den helst vil nå frem til målet.

"Nej, det er ikke en anden måde at tale om dimensionering. Hvis man taler dimensionering, så skærer man ned på allerede eksisterende uddannelser. Så er det bedre at få studerende ind på de rigtige uddannelser fra start, for så slipper vi for at skære oppefra og ned", siger Esben Lunde Larsen og forklarer, at der allerede gøres meget for at præge de unge:

"Det er der jo gjort meget for gennem årene. Det gælder både i folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Men det handler også om, at aftagerne på arbejdsmarkedet formår at gøre sig attraktive."

DM savner kvalitet og visioner
Camilla Gregersen, pt. konstitueret og fra 1. januar formelt formand for Dansk Magisterforening (DM), påpeger, at skiftende uddannelsesministre har forsøgt at forudse arbejdsmarkedets behov om 15 år - uden at lykkes.

"Jeg synes, at ministerens udmelding skygger for en ekstremt vigtig snak om kvalitet. For det voksende antal studerende har gennem flere år udfordret kvaliteten på uddannelsesstederne, fordi der samtidig har været nedskæringer på uddannelsestaxameteret. Jeg synes, det er vigtigt, at vi fastholder visionen om at have den bedst uddannede generation – og det gælder hele uddannelsessektoren, ikke kun universiteterne. Det fordrer investeringer – ikke nedskæringer", siger hun og uddyber:

"Jeg savner en minister og en regering, der tager førertrøjen på og siger, at vi vil have uddannelser med kvalitet og skabe nogle jobåbninger, så man ikke taber en hel generation på gulvet."

Radikale: Nedskæringer er helt ved siden af

Ida Auken, uddannelses- og forskningsordfører for Radikale Venstre, er heller ikke imponeret af Esben Lunde Larsens udmelding. Hun troede egentlig, at man var nået dertil, hvor fokus burde være at højne kvaliteten på uddannelsesinstitutionerne.

Hun kalder det "tom snak", at ministeren først afblæser et mål, der er nået, og "nonsens", at han taler om, at de unge skal vælge rigtigt første gang. "Det vil vi jo alle sammen have de unge til," som hun formulerer det.

"At skære ned på det, vi skal leve af i fremtiden, er helt ved siden af. Det er vi nødt til at snakke om, før vi snakker om, hvad vi gerne vil", siger hun og forklarer, at Radikale Venstre gerne vil være med til at gøre uddannelsesudbuddet mere erhvervsrettet:

"Vi kan ikke fuldstændig styre det her. Vi skal ikke være naive. Men vi kan kigge på taxametrene og give uddannelserne nogle incitamenter til at styre de unge ind, hvor der er job i den anden ende."