12.10.2015
Nyhed

Udflytning: Styrelse lover at overholde reglerne

Moderniseringsstyrelsen sendte en flyttevejledning ud, som fagforeningerne over en bred kam kritiserede for at være på kant med loven. Men nu forsikrer styrelsen om, at den ikke har til sinds at ændre de ansattes rettigheder.

Af Tobias Dinnesen

Er det en væsentlig ændring af medarbejderens job, når det flyttes fra eksempelvis hovedstaden til Hjørring?

Det spørgsmål skal i den kommende tid besvares for mange af de 3900 statsligt ansatte, som bliver berørt af regeringens planer om at flytte statslige arbejdspladser til provinsen.

I sidste uge kritiserede bl.a. Dansk Magisterforening (DM) Moderniseringsstyrelsen for i et brev at skubbe til grænserne for, hvad der er hjemmel for i lovgivningen, da styrelsen i en vejledning til udflytning bl.a. skrev, at vurderingen af, hvorvidt en medarbejder skal flytte med institutionen, "ikke er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og der skal derfor ikke foretages høring mv."

Det skaber utryghed blandt medarbejderne på de berørte arbejdspladser, understregede DM's forhandlingschef, jurist Christel Andersen, og forklarede, at det altid vil komme an på en konkret vurdering, om der er tale om væsentlig stillingsændring.

Moderniseringsstyrelsen: Vi overholder reglerne
Krigen på ord handler grundlæggende om, at hvis der ikke er tale om væsentlig forandring, så vil medarbejderen de facto være opsagt, hvis vedkommende ikke vil flytte med arbejdspladsen til provinsen.

I en mail til Politiken forklarer Poul Taankvist, direktør i Moderniseringsstyrelsen, imidlertid, at der blot er tale om en opdatering af den vejledning, som Personalestyrelsen lavede i 2002 - og altså ikke en ny flyttevejledning. Og at der for hver enkelt medarbejder skal tages konkret stilling til, om flytningen er en væsentlig stillingsændring.

"Staten overholder naturligvis gældende regler. Hvis der er uenighed om tolkningen af reglerne eller anvendelsen af dem, håndteres det i det fagretlige system. Det er helt normal praksis", skriver Poul Taankvist.