EsbenLundeLarsen314
Udtalelsen om, at de videregående uddannelser er "kornfede", skal tages med et gran salt, siger ministeren.
06.10.2015
Nyhed

"Kornfede" var sagt med glimt i øjet

Esben Lunde Larsen lægger (lidt) luft til det famøse ord, som stødte uddannelsessektoren.

Af Thomas Bøttcher

SF’s uddannelsesordfører Jacob Mark har - som resten af Danmark - bidt mærke i uddannelses- og forskningsmister Esben Lunde Larsens omtale af ”kornfede” uddannelsesinstitutioner.

Ordene faldt i et interview med Politiken, hvor han annoncerede milliardbesparelser på uddannelsesområdet:

”Der er ingen, der skal bilde mig ind, at de institutioner, der i dag er kornfede, ikke også kan stramme op”.  

Jakob Mark blev så nysgerrig over ministerens sprogbrug, at han i et skriftligt spørgsmål bad Esben Lunde Larsen nævne, hvilke uddannelser, der var kronfede.

Svaret stillede dog ikke Jacob Mark tilfreds:  

”Effektiviseringskravet ligestiller uddannelsesområdet med øvrige driftsområder i staten, hvor der stilles tilsvarende effektiviseringskrav. Det er min overbevisning, at der også på de videregående uddannelsesinstitutioner kan gennemføres effektiviseringer, så der frigøres midler til øvrige prioriterede områder”, skrev ministeren blandt andet i svaret.

Taget ud af en sammenhæng
Sort snak, mente Jakob Mark, der i et netop afholdt åbent samråd gentog sit spørgsmål. Og nu har ministeren muligvis trukket noget i land. For ”kornfed” blev taget ud af en sammenhæng, siger Esben Lunde Larsen nu.

”For mit vedkommende sagde jeg det med et glimt i øjet. Men jeg mener, der er institutioner, der kan implementere det her område (besparelser på i alt 8,7 mio. kr., red), som vi har bedt dem om, og jeg deler den betragtning, at der er nogle, der har mere på bogen end andre, og det vil selvfølgelig være nemmere for dem, det anerkender jeg”, sagde Esben Lunde Larsen.

Under samrådet afviste ministeren i øvrigt, at besparelserne i sig selv vil føre til dårligere kvalitet eller fx et lavere undervisningstimetal eller større undervisningshold uddannelsesinstitutionerne.

”Det er umuligt at sige på forhånd, for det kommer helt an på hvordan institutionerne prioriterer. Er det et problem at man sidder flere på et hold? Nej det er det ikke nødvendigvis. Ifølge nogle undervisere, det hører vi om i dagspressen, så er der rigtig mange studerende der ikke møder op til undervisningen, så det er ikke nødvendigvis et problem at kvotienterne bliver højere. Fører det til færre undervisningstimer? Jamen det er muligt det gør nogle steder. Men vi har en universitetslov, der klart beskriver hvordan et universitetsstudium skal tilrettelægges for at det lever op til det som loven påkræver, og det har jeg selvfølgelig tillid til som minister, at universiteterne holder sig inden for”.

CBS har foreløbig tilkendegivet, at regeringens finanslovsbesparelser vil betyde, at universitetet må optage 15 pct. færre studerende i løbet af de næste år. På RUC ventes sparekravene, af rektoratet anslået til at udgøre 100 mio. kr., både at føre til fyringer og lukning af fag.