06.10.2015
Nyhed

Finanslov: Indsats for bedre arbejdsmiljø barberes

Står det til regeringen mister Arbejdstilsynet 87 mio. kr.

Af Thomas Bøttcher

Får regeringen opbakning til sit finanslovsudspil, bliver der skåret markant i Arbejdstilsynets bevilling de næste par år. Hvis Finanslovsforslaget vedtages vil Arbejdstilsynet allerede næste år miste 80 mio. kr., et beløb der i 2017 – lagt sammen med det generelle effektiviseringskrav på 2 pct. – vil være vokset til 90 mio. kr.

Det svarer til godt 20 pct. af det nuværende budget. Skulle Venstre-regeringens forlag gå igennem, svarer det ifølge Arbejdstilsynet til, at der skal nedlægges 140 årsværk. Det fremgår af en mail, som ledelsen har rundsendt til medarbejderne.

”Hvis forslaget bliver en realitet, skal vi inden udgangen af i år beslutte et stort antal afskedigelser med henblik på at sikre, at der bliver overensstemmelse mellem det forventede budget for 2016 og vores udgifter”, skriver ledelsen i mailen.

Det er blandt andet den forebyggende arbejdsmiljøindsats og gennemførelsen af tilsyn, der vil blive ramt af besparelserne.

Magisterbladet har tidligere i år fået aktindsigt i afgørelser, der viser, at Arbejdstilsynet trods øget fokus har meget svært ved at finde problemer i det psykiske arbejdsmiljø på danske virksomheder. Kun tre pct. af alle tilsynsbesøg fører til en løftet pegefinger. Psykisk arbejdsmiljø har ellers været et særligt indsatsområde fra 2013-2015.

Akademikernes undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø fra 2015 viste, at akademikere, der har et godt psykisk arbejdsmiljø, er op til 37 pct. mere produktive end akademikere, der har et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Magisterbladet har forsøgt at få en kommentar fra, Hans Andersen, beskæftigelsesordfører for Venstre.