19.03.2015
Nyhed

DM’ere sætter sig i chefstolen i kommunerne

Der er godt gang i forhandlinger om lederstillinger på det kommunale område.

Af Benedikte Ballund
Færre chefer. Det er mange steder tendensen i det offentlige. Men selvom udviklingen går den vej, er det ikke ensbetydende med, at DM’s medlemmer kan droppe lederambitionerne. Der er nemlig gang i forhandlinger for medlemmer, som er nyansat i lederstillinger.

DM’s konsulent Frank Andersen forhandlede således 19 nye eller udvidede lederstillinger på plads i kommunerne i januar måned, og det var godt dobbelt så mange som i samme måned sidste år.

Præcis hvad der er forklaringen på den positive udvikling, ved Frank Andersen ikke, men en mulig forklaring kan være, at lederstillingerne især er forsvundet der, hvor man har sat initiativer i gang i økonomiske opgangstider og i den forbindelse valgt ledere, som ligner dem, man har i forvejen, hvilket hovedsageligt vil sige djøf’ere. Og de stillinger bliver så skåret væk igen, når økonomien bliver mere stram.

”Vores medlemmer skal ofte udfylde nogle specielle opgaver, så det har været hårdt at få dem ind, men når de først er der, så bliver de”, konstaterer Frank Andersen.

Fagchefer under pres
Hvad der er til forhandling, når Frank Andersen er ude i kommunerne på medlemmernes vegne, afhænger af, hvilket chefniveau der er tale om. Er det en stilling som kommunaldirektør, som i alt fem DM’ere i øjeblikket sidder i, er det stort set kun spørgsmålet om kontrakt eller åremålsansættelse, der skal afklares. For direktører på niveauet under er lønnen også til forhandling, og går man et niveau længere ned, er det endnu mere komplekst.

”Det tredje niveau, som dækker de ledere, vi har forhandlet forholdsvist flest af på det seneste, er omtalt i chefaftalen. Det vil sige, at vi skal forhandle det hele lige fra løn til opsigelsesvarsel. Med hensyn til opsigelsesvarlset går vi efter de 12 måneder som der er på den komunale chefaftale.

”Arbejdsgiverne synes, at det er forfærdeligt, at de skal af med tolv måneders løn, hvis de vil af med en chef, men hvis du ser historisk på det og fra de ansattes side, så var chefer før i tiden tjenestemænd, og hvis de endelig blev smidt ud, fik de pension resten af livet”.

”Vores medlemmer skal ofte udfylde nogle specielle opgaver, så det har været hårdt at få dem ind, men når de først er der, så bliver de”, konstaterer konsulent Frank Andersen.