12.03.2015
Nyhed

Dokumentation: Argumenter for ja og nej til ny vedtægt

Forslaget til ny vedtægt for DM er til urafstemning blandt Dansk Magisterforenings medlemmer mellem torsdag 12. marts og fredag 27. marts kl. 10.00. Her er argumenterne for et ja og argumenterne for et nej.

Argumenterne for et ja til vedtægten fra DM’s hovedbestyrelse:
"På vegne af Hovedbestyrelsen giver DM’s formand her fem gode grunde til at stemme ja til den nye vedtægt.

De vigtigste formål, som har været retningsgivende for arbejdet arbejde med en ny vedtægt, er:
 1. Nye udviklingsmuligheder for foreningen  - derfor giver den nye vedtægt både mulighed for at optage enkelte medlemmer fra flere typer universitetsuddannelser og for at optage andre organisationer.
 2. Øget vægt på arbejdspladsniveauet, tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner - derfor får arbejdspladsklubberne en mere central placering i de politiske fora, og foreningens inddeling i arbejdspladssektorer bliver forenklet.
 3. Bedre mulighed for at engagere sig og få indflydelse som medlem - derfor kan DM med den nye vedtægt oprette medlemsfora, som giver mulighed for medlemsinvolvering uden unødigt bureaukrati.
 4. Tilpasse vedtægten til strategien for DM i fremtiden- derfor bliver den politiske struktur ændret, og vi får en kongres, som skal sætte den politiske og faglige retning for DM i tre-årige arbejdsprogrammer.
 5. En mere fleksibel vedtægt, som ikke er detailregulerende- derfor har vi lavet en rammevedtægt med vejledninger i stedet for en vedtægt med en lang række bemærkninger og fortolkningsbidrag.
Ingrid Stage, formand i DM"

Her er argumenterne for et nej til vedtægten fra DM’s pensionistsektion:
"Pensionistsektionen kan ikke efter vedtægtsforslaget se sig repræsenteret i DM.

 • Pensionistsektionens medlemmer mister deres opstillingsret og stemmeret på alle niveauer i DM.
 • Pensionisterne er fremover ikke-ordinære medlemmer med indflydelse på linje med øvrige ordinære medlemmer.
 • Pensionisterne er fremover kun repræsenteret af 5 kongresdelegerede uden stemmeret på Kongressen.
 • Pensionistsektionens bestyrelse har under hele processen forsøgt med konstruktive argumenter at bevare indflydelse i den forening, hvor flertallet har været medlemmer i op mod 40-50 år.
 • Pensionistsektionens bestyrelse finder, at vedtægtsforslaget tegner et billede af en meget topstyret organisation, hvor en begrænset gruppe, nemlig Forretningsudvalget, tillægges en betydelig magt.
 • Pensionistsektionens bestyrelse er stærkt kritisk over for fratagelsen af pensionisternes mulighed for fortsat kontakt til deres gamle faglige område, hvilket mange hidtil har benyttet sig af.
 • Pensionistsektionens bestyrelse finder at medlemsdemokratiet i DM får trange tider fremover.
 • Pensionistsektionens bestyrelse gør opmærksom på at dette Repræsentantskabsmøde kan være sidste mulighed for at blive hørt. Fremover ønsker DM åbenbart ikke at høre pensionerede medlemmers mening.
Søren Schneider, Erik Pill Christensen og Henrik Hagemann"

Her er argumenterne for et nej til vedtægten fra Gitte Kristensen og Steen Simonsen, medlemmer af DM’s repræsentantskab:
"Vi har behov for nye vedtægter, der skaber bedre muligheder for medlemsindflydelse og en mere levende debat om foreningens politik.

Der er mange gode ideer og intentioner i forslaget til nye vedtægter, men vi udvider ikke medlemmernes mulighed for at engagere sig i og påvirke foreningens profil, retning, principper og overordnede politik, ved at indføre ordinære kongresser, der som udgangspunkt kun indkaldes hvert tredje år.  Vi må have et repræsentantskabsmøde eller en kongres mindst en gang årligt, når man ønsker at styrke medlemsdemokratiet. I det nuværende forslag er der flere områder der ikke er helt afklarede endnu. Så for, at vi får bedre vedtægter, anbefaler vi, Gitte Kristensen og Steen Simonsen, at du stemmer nej.

Vi er medlemmer af repræsentantskabet fra hhv. Honorarlønnede, timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende (HTDA) og klubben for Professionshøjskoler."

Læs hele forslaget til en ny vedtægt.

Læs mere om urafstemningen.