07.05.2015
Nyhed

Minister åbner for at bevare ekstern censur

På baggrund af kritikken af Kvalitetsudvalgets anbefaling om at ophæve den eksterne censur, nedsætter uddannelsesministeren et nyt udvalg, der skal kigge på fremtidens censorordning. Meldingen vækker glæde.

Af Lærke Cramon
Uddannelses- og forskningsminister, Sofie Carsten Nielsen (RV) nedsætter et nyt udvalg, der skal undersøge, om censorsystemet på landets videregående uddannelser bør moderniseres for at sikre en bedre kvalitet i uddannelserne.

"Udvalget skal lave et grundigt eftersyn af censorområdet i forbindelse med prøver og eksamener. Opgaven er derfor både at analysere området og komme med en vurdering af mulighederne for en modernisering, og at se på løsninger, hvor både kvaliteten og de studerendes retssikkerhed vægtes højt", siger Sofie Carsten Nielsen.

Et stort skridt
Udvalget nedsættes blandt andet på baggrund af den kritik, der har lydt fra både studerende og censorer efter, at Kvalitetsudvalget i efteråret anbefalede at afskaffe den eksterne censur. I Magisterbladet nr. 4 kunne man læse, at professionshøjskolernes censorkorps frygtede, at det vil forringe de studerendes retssikkerhed, hvis politikerne lytter til Kvalitetsudvalget og afskaffer den eksterne censur.

Sofie Carsten Nielsen har lyttet til kritikken og betragter den eksterne censur som et varemærke for den danske uddannelsesmodel.

"At ophæve den eksterne censur er et stort skridt, som kræver en grundig analyse af, hvad problemet er, og hvad der i givet fald skal stå i stedet. Måske er det en bedre løsning at styrke den nuværende ordning", siger uddannelses- og forskningsministeren.

Hans Krab Koed, der er censorformand for læreruddannelsen, hilser meldingen velkommen.

”Det glæder mig at høre, at Sofie Carsten Nielsen har lyttet til kritikken og betragter den eksterne censur som et varemærke for den danske uddannelsesmodel. Censorformandskabet hilser det meget velkomment, at et udvalg skal se på, hvordan man kan styrke den nuværende ordning, i stedet for at afskaffe den obligatoriske eksterne censur”, siger Hans Krab Koed.

Behov for mere viden
For Sofie Carsten Nielsen er det afgørende spørgsmål, om det nuværende censorsystem bidrager tilstrækkeligt til sikring af kvalitet i uddannelserne.

Der bliver løbende stillet spørgsmål til censorernes rolle og til, om den viden, der kan uddrages af censorernes beretninger, bliver brugt godt nok til at styrke uddannelsernes faglige niveau.

"Og det er min opfattelse, at vi har behov for meget bedre viden om, hvad der er op og ned, og vi har behov for gode ideer til, hvordan det kan gøres endnu bedre", siger uddannelses- og forskningsministeren, som ønsker en dialog med institutionerne og de studerende om løsningsmulighederne.

"Jeg håber på, at udvalget leverer en grundig analyse af området med både danske og internationale perspektiver, og at vi får helt konkrete modeller at tage stilling til«, siger Sofie Carsten Nielsen.

Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal sidde i udvalget eller, hvornår arbejdet skal være færdigt.