19.05.2015
Nyhed

Hovedbestyrelsen bakker op om MP Pension

DM vil ikke opfordre MP Pension til at følge et flertal på generalforsamlingen. Det har DM´s hovedbestyrelse besluttet. (Artiklen er præciseret den 21. maj 2015)

Af Pernille Siegumfeldt

MP Pension har opbakning fra DM´s hovedbestyrelse til at se bort fra en flertalsbeslutning på sin generalforsamling.

Det står fast efter, at DM´s hovedbestyrelse i dag har drøftet en indstilling fra formand Ingrid Stage.

Ingrid Stage ville have hovedbestyrelsen til at opfordre MP Pensions bestyrelse til at følge en flertalsbeslutning på MP Pensions generalforsamling eller sende forslaget til urafstemning blandt alle MP´s medlemmer. Hun har overfor Magisterbladet.dk begrundet forslaget med, at det er et demokratisk problem, at MP har afvist flertallets stemmer på generalforsamlingen.

Det er et forslag fra netværket AnsvarligFremtid, der har skabt den lidt usædvanlige situation.

Forslaget, der vil sende kulinvesteringer på pension og droppe de meste højrisikable investeringer i olie- og gasudvinding, fik med 761 stemmer for og 569 imod opbakning blandt deltagerne på MP Pensions generalforsamling.

Ingrid Stages indstilling fik imidlertid ikke opbakning i DM´s hovedbestyrelse, hvor otte stemte imod, fem for og en var blank.

Ingrid Stage, der ikke selv kunne deltage i debatten, tager beslutningen til efterretning, men beklager personligt udfaldet.

”Jeg har ikke ændret holdning til, at det ikke giver mening at sætte et forslag på generalforsamlingens dagsorden i MP Pension, stemme om det og derefter afvise afstemningen som irrelevant,” siger Ingrid Stage.

Intet mistillidsvotum

Olav W. Bertelsen, lektor ved Aarhus Universitet og hovedbestyrelsesmedlem i DM, var blandt de otte, der stemte imod indstillingen fra DM´s formand.

”Jeg har hverken stemt for, at MP Pension skal undlade at efterleve generalforsamlingsbeslutninger eller at MP ikke på sigt skal udfase kulinvesteringer, for begge dele er jeg sådan set tilhænger af, så på et symbolsk plan kunne jeg i princippet have stemt for. Men den indstilling, som hovedbestyrelsen skulle forholde sig til, var for uklar på mange punkter,” forklarer Olav Bertelsen.

Han mener, at punktet kræver en langt grundigere diskussion, end tirsdagsmødet i hovedbestyrelsen tillod.

”Man kunne også afvente resultaterne af det interne arbejde, fx vedrørende en grøn investeringsfond, som MP Pension selv har sat i gang. Derudover ville et ja til indstillingen kunne opfattes som et mistillidsvotum til pensionskassens siddende bestyrelse, og så langt er jeg ikke klar til at gå på det eksisterende grundlag”, uddyber Olav Bertelsen.

Præcisering: Magisterbladet.dk har i denne version foretaget en ændring. Det var ikke MP Pensions investeringsportefølje, DM´s hovedbestyrelse skulle forholde sig til, men alene indstillingen fra Ingrid Stage om enten at følge pensionskassens generalforsamlings flertalsbeslutning eller sende forslaget fra AnsvarligFremtid til urafstemning