06.02.2015
Nyhed

En uges ekstra barsel med løn til fædre

Overenskomsten for de næste tre år for alle statsansatte er på plads.

Af Thomas Bøttcher og Jakob Elkjær

En stigning i lønnen på 4,43 procent over tre år, en uges ekstra lønnet barsel til fædre med løn og et markant løft til videnskabeligt personale under Kulturministeriet og det kunstneriske og kulturelle område under Uddannelse- og Forskningsministeriet.

Det er hovedlinjerne i det resultat, de statslige arbejdsgivere og lønmodtagernes organisation, CFU, er blevet enige om.

DM’s formand, Ingrid Stage, har været forhandlingsleder på det akademiske område. Hun er glad for sikringen af reallønnen, hvilket med al sandsynlighed bliver en realitet med en ramme på 4,43 procent over de kommende tre år. Det er også lykkedes at komme igennem med DM’s mærkesag; mere lønnet barsel til fædrene.

”Vi blev mødt af en meget smal økonomisk ramme fra Bjarne Corydon ved de endelige forhandlinger. Derfor måtte vi også tage natten og det meste af fredagen i brug for at komme op på et acceptabelt niveau, hvilket denne her gang er en sikring af reallønnen. Derudover er jeg personligt meget glad den ekstra uges barsel til manden. Det er et lille, men meget vigtigt skridt for ligestillingen”, siger Ingrid Stage.

Løft til videnskabeligt personale
Forbedrede karriereveje og flere penge i lønposen bliver resultatet, når det videnskabelige personale ved arkiver, museer og biblioteker fremover løftes op på samme niveau som deres forskerkolleger på universiteterne.

Stillingstrukturen for museumsforskerne har ikke været reguleret i 18 år, men med den ny aftale, som er en del af overenskomsten på statens område, indføres stillingskategorierne forskningsprofessor MSO, post.doc. og videnskabelig assistent, mens omvendt stillingsbetegnelserne kandidatstipendiat og forskningsassistent udgår.

For de videnskabelige assistenter bliver tillægsniveauet 37.200 kr., hvilket er en forbedring på 1.200 kr. Men også seniorforskere og seniorrådgivere har udsigt til flere tillægskroner. Her er løftet henholdsvis 7.700 kr. og 1.200 kr.

Endelig giver aftalen mulighed for varige ansættelser som forsker, seniorforsker og forskningsprofessor.

”Det er gode nyheder for vores medlemmer, der er ansat disse steder. På kort sigt vil det betyde en forhøjelse af tillæg for en del af vores medlemmer,” siger Ingrid Stage.

Resultatet bliver sendt til urafstemning hos medlemmerne, når der også foreligger et resultat på det kommunale og regionale område.