Den tidligere DM-formand, Ingrid Stage, fik flest stemmer ved valget til MP Pensions bestyrelse.
11.12.2015
Nyhed

Tidligere DM-formænd i MP Pensions bestyrelse

Den tidligere formand for Dansk Magisterforening (DM), Ingrid Stage, samt tidligere MF'er for Enhedslisten og forhenværende formand for DM, Per Clausen, løb med klart flest stemmer til valget til MP Pensions bestyrelse, som nu kan se frem til at investere mere grønt.

Af Tobias Dinnesen
Det nybrud i MP Pensions bestyrelse, som magisterbladet.dk tidligere har omtalt, ser nu ud til at blive en realitet.

Den tidligere formand for Dansk Magisterforening (DM), Ingrid Stage, som inden valget gjorde sig til bannerfører for en mere grøn investeringspolitik samt en større grad af medlemsdemokrati, fik flest stemmer ved valget til pensionsbestyrelsen, som blev afsluttet torsdag.

Med 4050 var hun den største stemmesluger, mens den tidligere MF'er for Enhedslisten, Per Clausen, som er bestyrelsesformand for Magistrenes A-kasse, fik næst flest stemmer med 3914. Før valget var den tidligere DM-formand ikke i tvivl om, hvad valget ville komme til at betyde.

”Det burde betyde et nybrud, og det er absolut glædeligt. Nu må det være slut med at investere i den sorte energi”, sagde hun dengang.

Stor uenighed
Tidligere har netop pensionskassens investeringer i især såkaldt sort energi som kul været stærkt omdiskuteret. På MP Pensions generalforsamling blev medlemmerne endda enige om at pålægge pensionskassen at afvikle fossile brændstoffer.

Dengang afviste bestyrelsen, og selv om Ingrid Stage dengang uden held forsøgte at lægge pres på MP Pensions bestyrelse ved at få DM's bestyrelse til at opfordre den til at følge medlemmernes beslutning, fik det i stedet den tidligere DM-formand til at stille op til bestyrelsesvalget.

Og med valget af Ingrid Stage kan medlemmerne formentlig se frem til mere medbestemmelse, hvis hun får sin vilje.

”Jeg var kritisk over for, at bestyrelsen ikke ville lytte til generalforsamlingens ønske om at gøre op med investeringerne i kul. Dengang lagde jeg op til, at vi fra DM’s side skulle opfordre DM Pension til at lytte til medlemmerne. Det mener jeg stadig, at der er behov for”, sagde hun før valget.

Nye valgperioder
Som noget nyt er valgperioderne til MP Pensions bestyrelse blevet spredt ud, således at der er valgt tre bestyrelsesmedlemmer for fire år og to for en to-årig periode.

Stemmernes fordeling betyder, at det er Ingrid Stage, Per Clausen og Søren Kogsbøll, der vælges for en fire-årig periode, mens Egon Kristensen og Magnus Skovrind Pedersen i første omgang nøjes med to år i bestyrelsen - sidstnævnte i øvrigt med DM's nuværende formand, Camilla Gregersen, som suppleant.

Resultatet betyder samtidig en jordskredssejr for Ingrid Stages valgforbund, da fire ud af fem fra valgforbundet nu sidder i bestyrelsen. Af de valgte er det kun Per Clausen, som ikke var med i valgforbundet.

Ud over de medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælger hver af de tre medlemsorganisationer - Dansk Magisterforening, Gymnasieskolernes Lærerforening og Dansk Psykolog - hver sin kandidat samt en i fællesskab. Det sidste bestyrelsesmedlem vælges af generalforsamlingen.

Den nye bestyrelse (suppleanter i parentes):
  • Ingrid Stage (Tobias Bornakke) 4050 stemmer
  • Per Clausen (Gunver Bennekou) 3914 stemmer
  • Søren Kogsbøll (Sigrid Jørgensen) 2077 stemmer
  • Egon Kristensen (Annette Nordstrøm Hansen) 1948 stemmer
  • Magnus Skovrind Pedersen (Camilla Gregersen) 1823 stemmer.