15.12.2015
Nyhed

Overblik: Esben Lundes ph.d.-sag

Hvad er sket den seneste uge i uddannelses- og forskningsminister Esben Lundes Larsens ph.d.-sag? Få oversigten her.

Af Thomas Bøttcher

Nye detaljer om Esben Lunde Larsens forsømmelser, mulige sjuskeri eller det der er værre, er dukket op den seneste uge. Her under giver magisterbladet.dk dig en oversigt med de vigtigste nedslag:

Ekstra-Bladet kunne i fredags afsløre, at uddannelses- og forskningsministeren i sin ph.d.-afhandling næsten ordret har kopieret en passage fra teksten ’Grundtvigs kirkesyn’ af Grethe Bülow-Olsen. I afhandlingen nævnes intet om, at passagen stammer fra Grethe Bülow-Olsen, men det gør der til gengæld i Lunde Larsens speciale, skriver Ekstra-Bladet.

Fredag var også dagen, hvor dekan ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Kirsten Busch Nielsen besluttede at indbringe afhandlingen for universitets Praksisudvalg: ”Vores undersøgelser sætter spørgsmålstegn ved, om afhandlingen overholder normerne for god videnskabelig skik. Og det vil jeg nu gerne have afgjort. Men det er et område, hvor der ikke er en facitliste”, lød det i en pressemeddelelse fra dekan Kirsten Busch Nielsen.

Esben Lunde Larsen skal i dag forsvare sin afhandling på et samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg. Det er socialdemokraternes Jeppe Bruus, der har indkaldt. Uddannelsesministeren vil bl.a. blive konfronteret med det ironiske faktum, at han selv 1. februar skal udpege nye medlemmer til det uredelighedsudvalg, hvor hans ph.d. i sidste ende risikerer at lande. Ministeren har dog allerede på forhånd sagt, at han er villig vil lade udpegelsen overgå til et andet ministerium.

Og et andet ironisk sammentræf: I går landede en rapport med 12 anbefalinger til et nyt system for håndtering af videnskabelig uredelighed på ministerens bord. ”Jeg glæder mig til at se nærmere på udvalgets anbefalinger, og jeg vil lægge op til, at vi får en bred og grundig debat om udvalgets forslag”, er Esben Lunde Larsen citeret for at sige på forskningsministeriets hjemmeside.

I en kronik i Politiken i dag skriver hf-underviser og tidligere pædagogisk specialkonsulent ved Syddansk Universitet Niels Vogensen, at ”sagen er symptom på en ny virkelighed”. Han håber på, at sagen kan skabe øget opmærksomhed på plagieringens vide udbredelse blandt studerende på såvel universiteter som i gymnasier. Ifølge Niels Vogensen viser undersøgelser blandt amerikanske og tyske universitetsstuderende at mellem 18 og 36 procent – ifølge egne opgivelser – har plagieret.

Og endelig i den humoristiske afdeling: Ifølge seniorkorrespondent Kirsten Birgit Schiøtz Hørsholm fra Radio24Syvs satireprogram Den Korte Radioavis skal Esben Lunde Larsen og den detroniserede journalist Michael Qureshi skrive en fælles bog på opdrag fra redaktør Jakob Kvist ved People’s Press. Pointen skulle ifølge Kvist være, at Qureshi er en glimrende skribent – bortset fra, at han selv finder på sine kilder. ”Men så slog det mig, at hvis Qureshi og Esben gik sammen, så kunne Esben fjerne alle Qureshis opdigtede kilder ved simpelthen at gøre dem til sine egne. Og 1-2-3 så har du en lødig skrivelse. Det kan ikke gå galt”, siger Jakob Kvist til Den Korte Radioavis.