Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen varmer op til arbejdet i den lille dagpengekommission efter nytår.
09.12.2015
Nyhed

Minister vil have dagpenge­løsning for selvstændige

Beskæftigelsesministeren prioriterer en langtidsholdbar dagpengeløsning for de selvstændige højt, når den ”lille dagpengekommission” skal i arbejde.

Af Pernille Siegumfeldt

Et tryggere dagpengesystem for de selvstændige har, ifølge beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen, høj prioritet, når den såkaldt ”lille dagpengekommission” skal i gang med arbejdet efter nytår.

Det understreger Neergaard Larsen over for magisterbladet.dk, efter at ni fagforbund tidligere på ugen - på vegne af en halv million medlemmer - efterlyste fyldestgørende dagpengeløsninger for de mange medlemmer i atypiske job.

”Regeringen følger kommissionens anbefaling om at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, der skal belyse området yderligere. Det er vigtigt, at vi også finder en langtidsholdbar løsning, som omfatter selvstændige,” skriver beskæftigelsesministeren.

Analyser på vej

Hvad angår de honoraransatte, freelancerne og de midlertidigt beskæftigede er der knap så klare svar at hente forud for arbejdet i ”den lille dagpengekommission”. Her nøjes ministeren med at henvise til aftaleteksten om, at arbejdsgruppen også skal ”analysere de specifikke og særlige forhold for honorarmodtagere og freelancere".

”Regeringen mener, det er vigtigt at se på dagpengesystemet for selvstændige. Når det ikke indgår i aftalen om et tryggere dagpengesystem, skyldes det alene, at kommissionen ikke kunne nå at blive færdig”, lyder det i kommentaren fra beskæftigelsesministeren.

Korte opgaver, små jobs
DM´s formand Camilla Gregersen var medunderskriver på opfordringen til beskæftigelsesministeren om at finde en dækkende løsning på dagpengespørgsmålet for de atypiske ansatte. Hun mener, at fokus bliver for snævert, hvis det kun er de fuldtids-selvstændige, som der laves en løsning for. 

”Det er ærgerligt, hvis der ikke laves en løsning for alle dem, der kombinerer forskellige ansættelsesformer og dem, der arbejder i midlertidige stillinger. 25 pct. arbejder ikke som fastansatte på fuld tid på arbejdsmarkedet, og de er i alle brancher. De er ofte  unge, dimittender, vikarer og projektansatte, der arbejder i midlertidige jobs eller på faktura, og det er for mange vejen ind på arbejdsmarkedet", forklarer Camilla Gregersen.

"For dem er muligheden for dagpengedækning altafgørende, for de er nødt til at tage korte opgaver og små jobs, hvis de skal have en chance for at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Vi har brug for dagpengeregler, der dækker hele arbejdsmarkedet og tager udgangspunkt i, hvordan virkeligheden er for så mange mennesker”, pointerer DM´s formand.