Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) er kontant i sit svar på, hvad der skal ske med de lærere, som har brug for et kompetenceløft.
27.08.2015
Nyhed

Minister: Læreruddannel­serne må fyre dem, der ikke lever op til kravene

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) påpeger, at professionshøjskolerne må fyre de undervisere, som ifølge en undersøgelse ikke føler sig rustet til at undervise de kommende folkeskolelærere med udgangspunkt i folkeskolereformen og reformen af læreruddannelserne.

Af Tobias Dinnesen

"Dur ikke - væk."

Sådan lød det, da kongedatteren i Klods Hans skulle vælge sin kommende mand og bestemt ikke var tilfreds med udvalget. Og nogenlunde sådan opfordrer undervisnings- og forskningsministeren Esben Lunde Larsen (V) professionshøjskolerne til at behandle undervisere, som ifølge en ny undersøgelse ikke føler sig godt nok rustet til at undervise med udgangspunkt i folkeskolereformen og reformen af læreruddannelserne fra 2012.

"Enhver institution, der har færre ansøgere, skal rette til i forhold til sine undervisere. Og så må de undervisere afskediges, som ikke lever op til det, de skal - som i en enhver anden virksomhed. Det er institutionens ansvar at sikre, at den undervisning, der gives, lever op til lovgivningen. Hvis de ikke selv kan finde ud af det, må jeg hjælpe dem", siger han til Politiken.

Minister: Tag ud virkeligheden
Esben Lunde Larsen (V) mener, at underviserne på læreruddannelserne også selv har et ansvar for at sikre, at de har tæt forhold til den folkeskole, de skal undervise de lærerstuderende i at være et aktiv for senere hen.

Han opfordrer underviserne til at danne tæt kontakt til lærerne ude på skolerne og til i perioder selv at undervise på en folkeskole.

"Det er klart, at professionshøjskolerne har ansvaret for, at underviserne kan det, de skal. Men der er også ting, man selv kan gøre som tværfaglige samarbejder", siger ministeren i samme interview.

Giv reformen tid
Ministeren vil dog ikke begynde at love detailstyring af læreruddannelserne, da det er for tidligt at begynde at tale om den slags, forklarer han.

Til gengæld er han klar til at handle, hvis det viser sig, at professionshøjskolerne ikke kan levere undervisning, som står mål med den virkelighed, de studerende senere skal ud i.

"Folkeskolereformen har ikke kørt i så lang tid. For mig er det for tidligt at råbe vagt i gevær. Men hvis jeg oplever, at professionshøjskolerne kommer samlet til mig og siger: Det kan vi ikke levere, så lover jeg dig, at så skal vi nok som regering handle. Og så kommer de til at levere", lyder det fra ministeren.