04.08.2015
Nyhed

Advarsel: Reform straffer handicappede studerende

Det er tæt på umuligt for de handicappede studerende at gennemføre en uddannelse, når de seneste års reformer ophæver de dispensationer, som de ellers har ret til. Camilla Maj Sejr Skovhus, uddannelsesrådgiver og studieadjunkt ved Aarhus Universitet, forsøger i et åbent brev at råbe politikerne op.

Af Tobias Dinnesen
"Jeg skriver, fordi jeg er alvorligt bekymret for, at SU-reformen, studietidsmodellen og fremdriftsreformen kommer til at tvinge studerende med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser ud af universiteterne."

Sådan indleder Camilla Maj Sejr Skovhus, uddannelsesrådgiver, studieadjunkt, Cand.pæd.psych. ved Aarhus Universitet, et åbent brev til alle Folketingets uddannelses- og forskningsordførere, handicapordførere og ligestillingsordførere.

Det vil nemlig i udpræget grad ramme de studerende, der har fysiske eller psykiske handicap, hvis universiteterne tvinges til at gennemføre den spareøvelse, der lægges op til i studietidsmodellen, skriver hun i samme brev.

Helt konkret henviser hun til, at det kan være mere end svært for universiteterne at give de handicappede studerende de dispensationer, som de ellers vil være berettiget til. Især fordi det vil være ekstremt dyrt at have studerende indskrevet på eksempelvis halv tid, samtidig med at universiteterne skal nedsætte den gennemsnitlige studietid med 4,3 måneder.

"Vi forlanger heller ikke af en person med krykker, at hun skal gå op af trappen til femte sal på samme tid som en person uden krykker," som Camilla Maj Sejr Skovhus formulerer det i sit brev.

Dobbelt straf
Universiteterne har mulighed for at dispensere, så de handicappede studerende - modsat deres medstuderende - kan undlade at tilmelde sig til alle eksaminer. Til gengæld indhentes den dispensation hurtigt af SU-reformen, som fjerner SU'en, så snart en studerende er bagud med 30 ECTS-point i forhold til den normerede studietid.

Denne gruppe studerende får altså dispensation og kan forlænge studietiden, men straffes samtidig for selvsamme ved at miste retten til SU. Og heri ligger et stort problem, mener Camilla Maj Sejr Skovhus.

"I praksis kommer fremdrifts- og SU-reformen tilsammen til at udgøre en fælde for studerende med funktionsnedsættelser. En fælde som kommer til at tvinge studerende med handicaps ud af universiteterne," pointerer hun sit åbne brev.

Løsningen er ifølge Camilla Skovhus simpel: Universiteterne burde kunne hjælpe studerende med både fysiske og psykiske handicaps med at skabe et studiemiljø, som gør dem i stand til at gennemføre en videregående uddannelse og senere bidrage til samfundet - uden at universiteterne skal straffes for dette.