17.04.2015
Nyhed

Nej til sorte investeringer

Et flertal på MP Pensions generalforsamling stemte i aftes ja til en afvikling af investeringer i fossile brændsler. Pensionskassens bestyrelse har ikke planer om at følge anbefalingen

Af Pernille Siegumfeldt

761 stemte for, 569 imod og fire stemmer var blanke, da MP Pensions generalforsamling i aftes diskuterede et forslag om, at pensionsselskabet skal afvikle sine investeringer i kul samt i særligt højrisikable olie- og gasudvindingsprojekter.

Bestyrelsen tilkendegav på forhånd, at den uanset afstemningen ville fortsætte sin investeringsstrategi. Til gengæld, forklarede fungerende formand Erik Alstrup, har MP også sat et analysearbejde i gang af, hvorvidt det er muligt - i pensionskassen - at skabe en ren grøn fond til investeringer for de medlemmer, der vil helt væk fra de fossile brændsler.

Debatten på MP Pensions generalforsamling kom kun få dage efter, at Arkitekternes Pensionskasses medlemmer, som de første herhjemme, vedtog et enslydende forslag om afvikling af såkaldt sorte investeringer. Ikke overraskende var tilhængerne mest aktive ved mikrofonen, da generalforsamlingen debatterede opfordringen fra de 125 forslagsstillere.

”Det er kapitalen, der bestemmer, om vi skal være fodslæbende eller langsigtede i miljøspørgsmål – I aften er det os, der er kapitalen, ” lød det fra Jan Trolle, Roskilde. En anden taler, Steen Folke, undrede sig over, hvorfor MP Pensions bestyrelse var så lodret afvisende over for et forslag, han betegnede som meget moderat.

”En total afvikling af investeringerne i fossile brændsler blev afvist sidste år. I år har forslagsstillerne begrænset sig til de mest forurenende og de mest risikable, også i økonomisk henseende. Selv om MP blot er en enkelt investor, vil en vedtagelse af forslaget sende et utroligt vigtigt politisk signal, og v vil gerne være politiske med vores penge,” argumenterede Steen Folke.

Målret rigtigt, midlet forkert
Modstanderne af forslaget var bekymrede for at indskrænke pensionskassens investerings-manøvremuligheder, og flere pointerede, at udvindingen af fossile brændsler bare bliver overtaget af andre, mindre kritiske investorer, hvis MP trækker sig.

Pensionskassens fungerende formand, Erik Alstrup, understregede, at MP er enig med forslagsstillerne i det klimavenlige mål, men ikke i midlet.

”Satsninger på grøn energi alene er for usikkert. Selv om verden bliver enig om en mere offensiv klimaindsats på FN-topmødet til december, kommer vi til at leve med fossile brændsler mange år frem. Pensionskassens eksistensberettigelse ligger i at skabe høje afkast til stabile pensioner. Desuden har kun under 1/5 af de adspurgte i en ny undersøgelse sagt, at de var indstillet på at miste pensionsafkast for at blive grønnere,” understregede Erik Alstrup.

Talsmanden for forslagsstillerne, der samlet kalder deres initiativ for AnsvarligFremtid, lektor ved KU Thomas Meinert Larsen, understregede, at ikke mindst MP´s investeringer i kul er et ”lortesignal” og at bestyrelsens forslag om at undersøge muligheden for en grøn fond bare er en afværgemanøvre.

”Ud over at fossil energi er et enormt risikofyldt investeringsfelt, er det også en møgsag, der vil få flere og flere til at flytte deres investeringer væk, før MP nogensinde kommer i omdrejninger,” sagde Thomas Meinert Larsen.

Efter afstemningen tilføjede han, at AnsvarligFremtid ikke har lagt sig fast på, hvad der skal ske, hvis bestyrelsen ikke følger generalforsamlingens beslutning.

”Vi forventer, at bestyrelsen besinder sig,” lød det kort.

Samtidig med MP Pension afholdt Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP), også deres generalforsamling, og stillede forslag fra AnsvarligFremtid. Her blev forslaget også vedtaget med stemmerne 250 stemmer for (50,1%) og 249 stemmer imod, hvilket betyder at forslaget blev vedtaget.

DIP´s bestyrelse sender nu beslutningen videre til urafstemning.