29.10.2014
Nyhed

”Der kunne godt være sket mere”

Christian Strøm, DM´s administrerende direktør, erkender, at der skal en skærpet indsats til for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i DM´s sekretariat. Magisterbladet.dk har stillet direktøren fem skarpe spørgsmål på baggrund af en kritisk APV (arbejdsmiljømåling) for andet år i træk.

Af Martin Ejlertsen og Pernille Siegumfeldt

Magisterbladet (MB): Den nye APV for DM’s sekretariat viser, at arbejdsmiljøet på nogle punkter er blevet lidt bedre og på nogle punkter lidt dårligere. Hvad er din egen tolkning af resultaterne?
Christian Strøm (CS): Jeg glæder mig selvfølgelig over fremgangen, dér hvor den er, ikke mindst at medarbejderne føler et mindre arbejdspres, og at de mener, at ledelseskvaliteten er forbedret.

Når det er sagt, så er jeg ked af, at vi ikke er nået længere på de cirka otte måneder, der er gået fra vi satte arbejdet i gang og frem til målingen. Selv med en sommer imellem havde jeg troet på et bedre resultat af vores indsatser. Rigtig mange har engageret sig i arbejdet, for eksempel har vi i APV-gruppen (der består af repræsentanter fra AMU, TR og ledelse) arbejdet med tiltag som personaledag om kerneopgaven, etableringen af telefonrådgivning i forbindelse med mobning og opstart af flere faste uformelle møder mellem TR og mig, og i direktionen har vi haft fokus på ledelsesudvikling. Vi har fra start haft et eksternt konsulentfirma til at hjælpe os med at rette op på arbejdsmiljøet.

Det er en stor opgave, der står foran os, for resultatet i den seneste APV er slet ikke godt nok. I ledelsen er alle enige om, at der skal sættes ekstra ind, og jeg ser frem til, at vi i APV-gruppen snarest muligt sammen skal lægge en plan for en intensiveret indsats med APV-arbejdet. Det er i sidste ende mit ansvar, at vi får et bedre arbejdsmiljø i DM, og mit mål er helt klart, at næste års måling skal komme bedre ud.

MB: APV’en viser samlet set tilbagegang i tilliden mellem direktionen og de ansatte. Hvorfor er forholdet mellem direktionen og de ansatte i DM ikke blevet bedre på trods af, at man har iværksat en række initiativer for at forbedre forholdene?
CS: Jeg må se i øjnene, at jeg simpelthen ikke har været god nok til tydeligt at anerkende medarbejdernes store og vigtige indsats for medlemmerne. Det vil jeg tage på mig, og jeg vil gøre alt for, at medarbejderne kommer til at opleve den anerkendelse i det daglige.

For en fagforening sker der nok let det, at medlemmerne kommer i første række – det er dem, vi er her for. Og hele organisationen strækker sig til det yderste for at yde medlemmerne den gode service, de har krav på. Det lykkes vi heldigvis rigtig godt med.

Nu ligger der så en stor og vigtig opgave i at få rettet op på tilliden internt i organisationen. Og den opgave er jeg fast besluttet på skal løftes. Heldigvis er der også lyspunkter i mørket, hvad angår tillid. Jeg hæfter mig ved, at færre medarbejdere har oplevelsen af, at direktionen ikke stoler på, at de gør et godt stykke arbejde. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

MB: Ifølge eksperter i arbejdsmiljø giver APV’en ikke et billede af en direktion i DM, som går foran for at gøre tingene anderledes. Men vil man have et bedre psykisk arbejdsmiljø, er det i sidste ende ledelsens ansvar. Hvad er din kommentar til dette?
CS: Det er naturligvis mit og den øvrige direktions ansvar, og jeg tager situationen meget alvorligt. Det står klart for mig, at der udover de indsatser, vi er i gang med, også skal noget andet til. Personligt er jeg især optaget af, at vi får rettet op på relationen mellem medarbejdere og direktionen, og derfor har jeg allerede inviteret en lang række kolleger i huset til en uformel snak om den mistillid alt for mange desværre oplever. Dernæst vil jeg i tæt dialog med de tillidsvalgte beslutte, hvilke nye initiativer, der skal sættes i værk, for vi skal have skabt et bedre arbejdsmiljø i huset.

MB: Flere undersøgelser viser, at et problematisk arbejdsmiljø kan forbedres markant på et halvt til et helt år med en effektiv indsats, men i DM er der ikke sket særligt meget det seneste år, pointerer to af landets førende arbejdsmiljøeksperter. Hvorfor er der ikke sket mere i det seneste år?
CS: Jeg anerkender, at der godt kunne være sket mere, og det havde jeg da helt sikkert også håbet, at APV’en ville afspejle. Når det så er sagt, tror jeg personligt ikke på, at udfordringer i forbindelse med tillid og menneskelige relationer er noget, der kan fikses på et halvt år.

Der skal noget andet til. Vi må erkende, at den indsats vi har arbejdet med frem til nu ikke har slået til, og det vigtigste opmærksomhedspunkt er for mig at se relationen mellem direktionen og medarbejdere.

MB: DM’s hovedbestyrelse betragter situationen som alvorlig, og mener, at direktionen må håndtere problemet mere direkte, end det hidtil er sket. Hvordan har du som ansvarlig for arbejdsmiljøet i DM’s sekretariat tænkt dig at efterleve dette?
CS: Jeg kan kun tilslutte mig, at situationen er meget alvorlig. Derfor vil vi også fremadrettet intensivere den proces, vi har sat i gang for at rette op på arbejdsmiljøet, og så er jeg sikker på, at vi vil komme videre. Heldigvis har vi oplevet, at det går fremad med nogle ting som fx arbejdspresset og ledelseskvaliteten. Det er et godt udgangspunkt for at arbejde med de andre ting, der skal forbedres. Og når det kommer til det vigtige punkt med tilliden, så ligger ansvaret hos ledelsen og hos mig, og det tager vi på os.