07.10.2014
Nyhed

Akademiker­kampagnen på finansloven

Regeringen har afsat 10 millioner kroner på de næste to års finanslove til at fortsætte Akademikerkampagnen. Den har skabt mere end dobbelt så mange jobåbninger som forventet.

Af Martin Ejlertsen

Der er stadig brug for hjælp til at sluse akademikere ind på arbejdsmarkedet. Knap hver tredje nyuddannede akademikere går ledig i op til et år, efter at studierne er afsluttet. Derfor vækker det glæde blandt de akademiske organisationer, at regeringen nu har besluttet sig for at videreføre Akademikerkampagnen på finansloven. Med fem millioner kroners tilskud i både 2015 og 2016 er kampagnen dermed sikret overlevelse.

”Det betyder, at vi kan køre en planlægning af kampagnen med en to-årig horisont, og det er vi rigtig glade for. Det er ikke et mål i sig selv, at kampagnen skal køre, det afhænger jo af konjunkturerne. Men uden kampagnen ville vi slet ikke kunne skabe så mange jobåbninger i små og mellemstore virksomheder, som vi har gjort hidtil”, siger sekretariatschef hos Akademikerne Jens Mølbach.

Også formand i DM Ingrid Stage finder det meget vigtigt, at kampagnen kan køre videre.

”Det er helt afgørende at vi har initiativer i beskæftigelsesindsatsen som bygger bro mellem små og mellemstore virksomheder og de ledige højtuddannede. Det kan akademikerkampagnen”, siger Ingrid Stage. 

Strategien bag Akademikerkampagnen har været at forsøge at opdyrke akademiske jobmuligheder i de mindre virksomheder ved at fokusere på virksomhedernes ønsker til vækst og udvikling.

Mens kampagnen har kørt i 2012 og 2013, er der med over 2500 jobåbninger skabt dobbelt så mange åbninger som forventet. Op i mod 100.000 mindre virksomheder mangler dog stadig at blive kontaktet.

Læs mere i Magisterbladet nr. 9, der udkommer 10. oktober.