12.12.2014
Nyhed

SF-ordfører forsvarer kovending

I sidste øjeblik trak SF sig fra flertallet mod regeringens dimensioneringsreform. Men hvad var det egentlig SF fik, som kan forklare det pludselige kursskifte?

Af Thomas Bøttcher
Tirsdag morgen fortalte SF’s Annette Vilhelmsen, at hun var parat til at vælte uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsens plan for nedskæring af uddannelsespladser og i stedet for gennemtrumfe en række justeringer til planen formuleret af V,K, DF og løsgænger Uffe Elbæk.

SF’s endelige indstilling, fortalte Annette Vilhelmsen, afhang af de forklaringer ministeren måtte komme med under onsdagens hasteindkaldte debat om emnet.

"Vi må se, hvad forespørgselsdebatten ender ud med. Det er ligesom op til ministeren, hvis der skal ske noget," sagde Annette Vilhelmsen til Altinget.dk.

Men allerede tirsdag aften trak Annette Vilhelmsen i bremsen og meddelte, at SF ikke længere stod bag det såkaldte alternative flertal. Ifølge Annette Vilhelmsen, fordi uddannelsesministeren på afgørende punkter har indarbejdet tilføjelser til reformen, der imødekommer oppositionspartierne.

”Når jeg går vores vedtagelsestekst (den alternative plan, red.) igennem med kritiske øjne, så er vi blevet imødekommet i forhold til de krav vi havde, bortset fra ét sted. Vi ønskede, at dimensioneringen skulle ske på bachelorniveau for 2013, og det er så ikke sket”.

Regionale hensyn
Vilhelmsen peger eksempelvis på, at antallet af studiepladser, der er omfattet af planen, er blevet reduceret.

”Vi ønskede, at dimensioneringen skulle ske på bachelorniveau, og her er ministeren kommet med en stor indrømmelse, synes jeg. Hun har flyttet dimensioneringen fra 4.000 kandidatstuderende til 2970 på bachelorniveau”, siger hun.

Vilhelmsen mener også, at SF’s ønsker er blevet mødt, hvad angår den planlagte evaluering i 2017, hvis indhold var upræcist i den oprindelige tekst. Her har SF’s formand insisteret på, at evalueringen skulle forholde sig til arbejdsløshedstal, og at alle interessenter skulle inddrages.

Du ønskede også en model, der tog regionale hensyn. Hvad er det, du har opnået her?
”Under en teknisk gennemgang i ministeriet i sidste uge fik vi de specifikke tal for studiepladser, der nu tilføres til uddannelser, der er blevet urimeligt dimensioneret. Jeg synes det var dårlig politisk håndværk, at modellen ikke var gennemprøvet.  Der var jo fx uddannelser, der skulle dimensioneres, som slet ikke fandtes eller som havde høj beskæftigelse. Og det var jo det vi bad om: Gå nu tilbage og lav jeres arbejde og se, om de her tal er retvisende. Jeg har blandt andet hæftet mig specielt ved Syddansk Universitet, der får tilført 50 pladser i Sønderborg”.

Virkelighed kontra matematik
Ifølge Annette Vilhelmsen har oppositionspartierne, takket være deres pres, tvunget Sofie Carsten Nielsen til at være mere lydhør.

”Ministeren lægger op til, at der skal være en årlig gennemgang af de enkelte uddannelsesinstitutioner, og om tre år kommer der så en samlet evaluering. Det er så langt, vi kunne komme. Hun har i hvert fald været tvunget til at være opmærksom på, at virkelighedens verden ser anderledes ud end den matematiske verden”.

DM’s formand Ingrid Stage er skuffet over, at SF i sidste øjeblik trak sig fra det alternative flertal.

”Det er meget trist og ærgerligt, at der gik ’storpolitik’ i det. SF's ordfører har ellers ført en ihærdig kampagne, men til syvende og sidst var det åbenbart andre interesser, der var på spil end kampen for en fornuftig uddannelsespolitik. Dimensioneringsmodellen er stadig skæv og bagudskuende. Men kampagnen har ikke været helt forgæves, for der er dog enkelte forbedringer”, siger Ingrid Stage.