09.12.2014
Nyhed

Fortsat utilfredshed med studieplan

Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen hævder, at der er ”fuldstændig enighed” mellem universiteter og ministerium om hendes seneste plan for reduktion af studiepladser. Men flere universiteter håber, at oppositionen forkaster planen.

Af Thomas Bøttcher
Onsdag skal uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R) forsvare sin seneste plan for dimensionering i Folketinget, og her vil hun formentlig argumentere for, at planen har opbakning fra interesseorganisationen Danske Universiteter.

Hun kan støtte sig op af en udtalelse fra rektorformand Ralf Hemmingsen, der efter et møde med ministeren i begyndelsen af november sagde:

”Rektorkollegiet synes, at der nu er etableret et godt grundlag for arbejdet med dimensionering. Det synes vi, fordi der er sket en vis imødekommenhed af vores ønske om selv - i højest mulig grad - at stå for dimensioneringen”.

Enigheden mellem Ralf Hemmingsen og ministeriet dækker imidlertid over, at flere universiteter fortsat er utilfredse med modellen. Derfor håber de, at oppositionens alternative og mere fleksible model fortsat er i spil under onsdagens såkaldte hasteforespørgsel.

På Aalborg Universitet ønsker Per Michael Johansen ikke at forholde sig til den politiske diskussion. Han mener dog, at oppositionens model i højere grad tager hensyn til regionale forskelle end den model, som Danske Universiteter officielt bakker op om. Førstnævnte bruger eksempelvis regionale arbejdsløshedstal til at beregne dimensioneringen.

”Vi er i en region med et meget lavere antal akademikere end i København. Vi har 4,6 pct. akademikere i region Nordjylland mod 12, 2 pct. i København. Så alt andet lige har der været et potentiale for meruddannelse i Nordjylland, og det er der også et behov for”, siger Per Michael Johansen.

Ro på SDU
Heller ikke på SDU er humanioradekan Simon Møberg Torp begejstret for dimensioneringsplanerne, der samlet vil medføre et reduceret optag svarende til 515 bachelorer og 351 pladser på kandidatuddannelserne, hvoraf størstedelen skal findes på Humaniora.

”Dimensionering er noget lort og den nuværende plan rammer asymmetrisk. Vi har eksempelvis længe optaget mange bachelorstuderende, men en del af dem har valgt at søge andre steder hen og tages deres kandidatuddannelse. Alligevel skal vi dimensioneres på baggrund af kandidattallet, hvor vi ikke har så mange studerende”.

Simon Møberg Torp er dog fortrøstningsfuld, når det gælder konsekvenserne for de ansatte på SDU.

”En del af vores uddannelser bliver rundbarberet. Men eftersom der er en forholdsvis lang indfasningsperiode, og fordi vi har en stor gruppe seniorer blandt medarbejderne, så ser det ikke ud til at blive så dramatisk. Vi har endda været forholdsvis forsigtige med at ansætte nye kolleger, fordi vi ikke har troet på, at den store vækst i studentertilgangen kunne fortsætte”.

Fyringer forventer han heller ikke.
”Der er ikke panikstemning. Men det skal dog dertil siges, at vi endnu ikke har regnet på, hvad det kommer til at betyde på længere sigt. Nu og her har vi lavet en solidaritets-ed på hele universitetet, der betyder at vi i første omgang i fælleskab vil afbøde for de negative økonomiske konsekvenser. Så det er ikke kun humaniora, der kommer til at stå med aben”.

Rektor på Roskilde Universitet, Hanne Leth Andersen ønsker ikke at blande sig i den politiske diskussion. Hun siger dog til Magsiterbladet.dk:

”Vi har brug for en enklere og langt mindre detailstyret model. Aftalen med regeringen vil betyde, at vi kommer til at bruge flere penge på administration og detailstyring af de enkelte studerende”.