14.08.2014
Nyhed

Fyret tillids­repræsentant fik to års fratrædelse

Der skal være overordentlig gode årsager til at fyre en tillidsrepræsentant på grund af personalenedskæringer.

Af Thomas Bøttcher

Det viser en sag fra Aalborg Universitet, hvor en tillidsrepræsentant modtog en fyreseddel på grund af besparelser og omstruktureringer, men efter forhandlinger mellem DM og universitetet endte med en to år lang fratrædelsesordning.

Når det ikke er en enkel sag at fyre en tillidsrepræsentant, skyldes det, at han eller hun er særligt beskyttet. Tillidsrepræsentanten skal nemlig være i stand til at udføre sit hverv og stikke næsen frem under forhandlinger med ledelsen uden frygt for at blive fyret. Det indebærer blandt andet, at tillidsrepræsentanten står ”sidst i rækken”, når der skal fyres. Det skal derfor også vurderes, om vedkommende er kvalificeret til at overtage andre arbejdsopgaver. Hvis det er tilfældet, har arbejdsgiveren ikke godtgjort, at afskedigelsen er nødvendig.

Ledelsen på Aalborg Universitet mente i første omgang ikke, at medlemmet var kvalificeret til at overtage andre opgaver - i hvert fald ikke inden for ”en rimelig tids oplæring”, som det hed i fyringsvarslet.

 Men var det vitterligt ikke muligt at finde andre arbejdsopgaver til medlemmet? Helt præcist hedder det, at der skal være ”tvingende årsager” til at afskedige en tillidsrepræsentant, og det mente DM ikke var tilfældet. Tværtimod havde ledelsen efter DM’s opfattelse ikke formået at dokumentere det nødvendige i fyringen.

 Heldigvis var arbejdsgiveren efter en række forhandlinger – samt ikke mindst det forhold, at et samlet tillidsrepræsentantkollegium ved Aalborg Universitetet udtalte sig kritisk om afskedigelsen – nu villig til at afsøge mulighederne for et forlig i sagen.

 Bliver tillidsrepræsentantens nye arbejdsopgaver ikke videreført efter de to år, er der stadigvæk gode muligheder for, at denne fortsætter med at være ansat på Aalborg Universitet. Opstår der nye beskæftigelsesmuligheder på arbejdspladsen inden for tillidsrepræsentantens kompetenceområde, skal de ifølge forliget tilbydes ham.

 ”Vi er glade for, at vi har fået lavet denne aftale, da det selvfølgelig er overordentlig vigtigt for DM at værne om vores tillidsrepræsentanter”, siger Lonnie Holm Aabroe, konsulent i DM.