Guy Standing, engelsk økonomiprofessor, forsøger i sine bøger om prekariatet at råbe fagforeningerne op.
11.08.2014
Nyhed

Fagforening­erne er for tavse

Fagforeningerne har været for passive i kritikken af den neo-liberale politik, som har sat en hel ny klasse – prekariatet – uden for arbejdsmarkedet, påpeger engelsk økonomiprofessor i opsigtsvækkende bøger.

Af Martin Ejlertsen

Millioner af mennesker har mistet fodfæstet på arbejdsmarkedet. De er udsat for en faldende levestandard, og mange mister desuden retten til sociale ydelser. Den globale økonomiske krise er gået ud over store dele af arbejderklassen, men fagforeningerne har været alt for passive i deres kritik af den neo-liberale politik, som regeringer har ført i Europa og USA. Også i Danmark.

Det påpeger den engelske økonomiprofessor Guy Standing, som er aktuel med sin anden bog om prekariatet "A Precariat Charter", som vækker stigende international opmærksomhed.

”Der skal tænkes helt nyt i forhold til, hvordan vi takler den stigende ulighed på arbejdsmarkedet. Men i øjeblikket gør politikerne alt for ikke at håndtere dette problem, og tragedien er, at hele den traditionelle venstrefløj er forbavsende tavs”, siger Guy Standing, som Magisterbladet har fanget på en telefon i England.

Ifølge Standing har det været en stor fejltagelse i det 20 århundrede, når man har fokuseret alt for ensidigt på forholdet mellem kapital og arbejdskraft, og ikke på hvad vi forsøger at opnå gennem arbejdet, som mange steder nu består af fleksible ansættelser, der medfører usikre arbejdstagere.

”Ingen skal tvinges til at acceptere et liv med minimal eller ingen indkomst. Det er på tide, at fagforeningerne vågner op og lytter til prekariatet. I Italien og Spanien gør de det allerede”, siger Guy Standing.

Ikke underklasse
Denne voksende gruppe af mennesker i prekariatet mister ikke kun løn, fordi de er ledige. De mangler opsparing til pensioner og har ikke goder som bonusser, betalt barsels- og sygeorlov eller løn under ferie.

Standing understreger, at prekariatet ikke er en ny underklasse, men en yderst forskelligartet gruppe, som særlig består af personer med mellemlange og lange uddannelser. De presses til at tage arbejde langt under deres uddannelsesniveau. Og det er ifølge Standing første gang i historien, at det sker.

”Dette skaber forståeligt en udbredt grad af frustration og relativt afsavn, som vi har set komme til udtryk med bevægelser som Occopy Wall Street og senest med Podemos under det spanske valg”, siger Guy Standing.

Han pointerer, at mange er utilfredse med den neo-liberale politik, som er blevet ført, hvor politikerne i det mindste burde tage sig af den store usikkerhed, som den har medført, men ingen gør rigtig noget for at skabe forandring. Guy Stading præsenterer i sin seneste bog derfor 29 artikler som et udkast til et charter for prekariatet. Han håber, det kan danne grundlag for en diskussion om, hvordan man udformer en ny strategi, der kan skabe forandring.

”Jeg håber, at visse artikler tages op i fagforeningerne. Det kan være gennem reformer af arbejdsmarkedsstatistikker, rekrutteringspraksisser og regulering af fleksibel arbejdskraft. Dette bør fremadrettet stå centralt i fagforeningernes arbejde som en del af modreaktionen”, siger Guy Standing.

Læs stort interview i Magisterbladet nr. 7, 2014, der udkommer den 22. august.