19.08.2014
Nyhed

CV for André Lodder

Af Mogens Tanggaard

Læs artiklen om André Lodder.

André Lodder
Julius Valentiners Vej 22, 5. sal
2000 Frederiksberg
andrelodder@gmail.com
50 23 07 29

Fødselsår: 1971
Fødeland: Holland
Statsborgerskab: Dansk

Antropolog med 5 års praktisk erfaring og teoretisk viden inden for projektledelse og koordinering af en beskæftigelsesindsats i et særligt udsat boligområde på Amager. Jeg har gode kommunikative evner og er vant til at arbejde både selvstændigt og i teams. Min tilgang til en opgave er praktisk, og jeg bestræber mig på at forene det kreative med det strukturerede. Jeg har erfaring med:

  • at planlægge, organisere, koordinere og udføre projekter
  • vejledning og coaching
  • at bruge kvalitative og kvantitative metoder
  • borgerinddragelse
  • at organisere møder, kurser og events
  • tværfagligt arbejde på flere forskellige niveauer
  • undervisning og holde foredrag og oplæg (bl.a. mindfulness og meditation)
  • research og analyse

Erhvervserfaring
2008-2013: Projektleder og koordinator, Beskæftigelsesindsats under helhedsplanen i Urbanpanen, Amager.
De sidste fem år har jeg været projektleder og koordinator af beskæftigelsesindsatsen i Urbanplanen, et af de udsatte boligområder på Amager med 5.000 beboere. Indsatsen er målrettet ledige beboere, der oplever andre problemer ud over ledighed (tidligere match 2 og 3). Målgruppen består af folk med misbrugsproblemer, psykiske lidelser og folk af anden etnisk herkomst end dansk, der oplever problemer med integration i form af bl.a. manglende sprogkundskaber og kulturel forståelse. Projektet arbejder sammen med bl.a. Jobcenter København og Hovedstadens Røde Kors.

2005-07: Hjemmehjælper i Jægersborg Hjemmepleje, Gentofte Kommune.

2005: Medhjælper på Adelaide Plejehjem, Ordrup, Gentofte Kommune.

1997-2000: Pædagogmedhjælper i daginstitution Hyldegården, Ordrup, Gentofte Kommune.

Erhvervspraktik
2008: Analysemedarbejder Væksthuset.
Væksthuset er en virksomhed, som hjælper socialt udsatte borgere (hovedsageligt fra den gamle matchgruppe 2) tilbage på arbejdsmarkedet. Jeg lavede en evalueringsundersøgelse om borgernes erfaringer med Væksthuset.

Uddannelse
2014: Coaching og konflikthåndtering, Ledernes Kompetence Center. Akademiuddannelse i Ledelse.

2012: Facilitering og coaching af teams, Erhvervsakademi Sjælland. Diplomuddannelse i Ledelse.

2007: Projektstyring og organisationsteori, BEC Management, Ballerup.
Seks ugers kursus i at styre et projekt fra start til slut. Herunder analyse af et projekts baggrund og forudsætning for succes, etablering af et projekt, hoved- og delmål, anvende rapportering og opfølgning for sikring af kvalitet og effektivitet, anvende risikovurdering. Desuden kendskab til LEAN og DISC-personlighedstest.

2000-2007: Antropologi, Købehavns Universitet.
Stærke praktiske og teoretiske kompetencer inden for (kultur)projekter og kulturforståelse med speciale i forholdet mellem lærer og elev. Behersker kvalitative og kvantitative metoder.

1989-1991: Sproglig Student, Marnix Gymnasium, Haarlem, Holland. A-niveau: engelsk og fransk.

Supplerende kurser
2011: Projektledelse målrettet boligsocialt arbejde, Implement, København. Weekendkursus i projektledelse.

2012: Boligsocialt arbejde, Boligselskabernes Landsforening, København. Dagskursus, introduktions til i boligsocialt arbejde.

2009: Projektledelse, Implement, København. Weekendkursus i projektledelse.

2006: ”Fra idé til projekt” ved Projektrådgivning. Weekendkursus i hvordan man opstarter et projekt. Herunder introduktion til konkrete redskaber, der kan bruges til forberedelse og planlægning af projekter.

Frivilligt organisatorisk arbejde
1999-2011: Undervisning i Mindfulness og meditation. Har holdt mange foredrag og kurser i Danmark, Sverige og Holland.

2006-2007: Himalaya gruppen. En forening, der havde til formål at lave ulandsarbejde i Himalaya regionen. Jeg var medstifter og medlem af foreningens bestyrelse.

1997-2006: Karma Kadjy Skolen, Danmark. Karma Kadjy Skolen er en forening der arbejder med buddhistisk filosofi og meditation, hvor jeg har lavet forskelligt arbejde, bl.a. informationsformidling, pr-aktiviteter, organisationsarbejde og undervisning.

Udgivelse
2005: Buddhisme: Tro og livsforståelse. I sammenarbejde med forfatter Svend Guttormsen har jeg været billedredaktør på bogen, der handler om buddhisme og dens filosofi.

Sprog
Dansk: flydende i tale og skrift.

Engelsk: flydende i tale og skrift.

Hollandsk: modersmål.

Tysk: flydende i tale og rimelig i skrift.

Fransk: begynderniveau.

Russisk: begynderniveau.

IT
Office-pakken. Daglig bruger af Word, Excel, Outlook og kendskab til Powerpoint

Informationssøgning

Kendskab til MS-projekt

Kørekort
B

Udlandsophold
2005-2006: ½ års feltarbejde i Nepal og Indien som led i mit studium.

1994: ½ års rejse til Indonesien, Thailand, Indien og Nepal.

1992: ½ års rejse til Israel og Egypten.

1989: 3 måneders rejse til Canada og USA.

Om mig
Jeg kommer oprindeligt fra Holland og har boet i Danmark siden 1997. Jeg er gift med Nataliya, som kommer fra Ukraine. Sammen har vi en søn, Alex, på fem. I min fritid dyrker jeg sport (fodbold og yoga), spiller skak, mediterer, spiller guitar og lærer for tiden russisk. Er meget interesseret i ikke-europæisk kultur og samfund, og hvis muligt rejser jeg gerne til eksotiske lande.

Referencer
Mikkel Warming
Projektleder Partnerskabet Helhedsplan Urbanplanen mwa@3b.dk
Tlf.: 60 24 24 51

Stéphane Parize
Boligsocial konsulent
Boligforeningen 3B
stp@3b.dk
Tlf.: 20 14 24 81

Lone Helder
Afdelingschef Jobcenter København Musvågevej Sb53@bif.kk.dk
Tlf.: 82 56 45