Anja Fonseca fortolker sit nye job som pressechef hos DMI sådan, at hun langt overvejende skal sørge for videnskabsformidling.
05.04.2019
Artikel

Tættere på ekspertisen om vejret og klimaet

Efter 12 år som DR-vejrvært skifter geolog Anja Fonseca til et job som pressechef hos DMI. Hun er således tilbage i et miljø med høj faglighed. Hun ser naturvidenskab som den røde tråd i sin karriere.

Af Regner Hansen

Egentlig er Anja Fonseca uddannet geolog. Lige fra hun var barn, var hun nysgerrig efter viden om noget, der er ældre og større end det enkelte menneske. Hvordan mon stenen, vi går på, er blevet til? Hun læste bøger om geologi og fandt muligheden for katalogisering og navngivning fascinerende. 

Men hen mod slutningen af geologistudiet fornemmede hun, at det var formidling snarere end forskning, der gav hende glæde. Hun kunne rigtig godt lide at opnå en forståelse af noget – og få andre til at forstå det.

Så da hun under en efterfølgende barsel blev gjort opmærksom på et opslag om et job som vejrvært i DR, skrev hun en ansøgning. Hun var også ansporet af, at der allerede var en geolog på dette DR-hold, nemlig Ann Marker.

“Meteorologi er ikke det samme som geologi, men nogle af processerne er de samme. Strømninger, konvektion, tryk, temperaturer, kemi. De faguddannede meteorologer på holdet delte gavmildt ud af deres viden”, siger Anja Fonseca, som blev hos DR i 12 år. Hun var dermed også med efter udflytningen af DR Vejret tidligt i 2018 og pendlede til Aarhus, hvor hun delte en mindre lejlighed med to kolleger.

 Formidling er ligeledes, hvad Anja Fonseca vil beskæftige sig med, efter at hun sidst i det gamle år foretog et karrierespring til jobbet som pressechef på Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) ved Lyngbyvej i det nordlige København. Det er her, Magisterbladet møder hende. Himlen uden for vinduerne er et studie i gråt.

“Jeg har mange holdninger til, hvordan vejret skal formidles. Jeg har stor erfaring i formidlingen. I DMI kommer jeg også tættere på den faglighed, som jeg værdsatte ved geologistudiet. Skiftet passede både ind i mit arbejdsliv og i mit liv generelt”, siger hun og tilføjer, at hendes ældste barn – en datter på 13 – er delebarn, og at hun jo ikke kunne forvente, at hendes eksmand ville tage turen med til Aarhus, “selv om Aarhus er en dejlig by”.

Udvidede kompetencerne
Anja Fonseca, som er 41, har aldrig lagt en karriereplan, lader hun forstå. Men når hun ser tilbage på sine sporskifter, har alle job naturvidenskab som grund.

Hertil kommer, at mens hun var i DR, skaffede hun sig kompetencer, der bragte hende nærmere på en stilling i den kategori, som hun har fået i DMI. Fra 2016 var hun redaktør af programmet “Vores vejr”, som i et længere forløb på 10 minutter fortæller oplysende historier om vejr og klima.

 “I DR tog jeg kurser i formidling og retorik. I de seneste år arbejdede jeg bevidst på at blive redaktør for at have mere at byde på. Jeg syntes også, at det var spændende at lære noget nyt – blandt andet redigeringsfærdigheder og at snuse til det faglige lederskab”, siger hun.

De store udfordringer
Anja Fonsecas opgave som DMI-pressechef er at varetage den eksterne kommunikation. Hun glæder sig til for alvor at tage fat på den måske største formidlingsmæssige udfordring med at omsætte det nøgterne ordvalg i DMI til oplysning, der kan forstås af et bredt publikum.

“I en vejrudsigt fra DMI er der faste betegnelser – lidt sol, nogen sol, solrigt eller en del sol for eksempel. Hvis meteorologer fra DMI begyndte at bruge egne tillægsord, så bliver budskabet ujævnt. Jeg skal hjælpe med, hvad betegnelserne dækker over. Der er måske ikke en naturfaglig forståelse alle steder derude”, siger Anja Fonseca, som gruer lidt for konsekvenserne, når DMI’s data om vejr, klima og hav skal gøres frit og gratis tilgængeligt fra det kommende efterår.

En anden af udfordringerne er at gøre det begribeligt, at vejret i Danmark er meget omskifteligt.

“Vi har meget kystzone, og vi ligger i vestenvindsbæltet”, siger hun, hvilket også kan tolkes som svar på den lejlighedsvise kritik af kvaliteten af meldingerne – senest om vandstandsstigningen i Roskilde Fjord og Isefjorden kort efter årsskiftet.

Hun fortæller, at fagfolk i huset løbende arbejder på at udvikle modellerne, så DMI kan udsende udsigter af stedse højere kvalitet. Muligheden for at fordøje øgede mængder data er her en hjælp.

Formidlingen foregår i det faste format på DMI’s hjemmeside og gennem flere andre kanaler, herunder tilbud til medier med et stort publikum om interview med DMI-vagtchefer og opdateringer på Twitter. Anja Fonseca har en ambition om også at inspirere nichemedier som fx Computerworld til spændende vejr- og klimahistorier.

Et hus med flere fløje
“Et af mine store mål er at gøre det klart, at DMI har en rigtig god vejrtjeneste, men at DMI også arbejder med meget andet”, siger hun.

Anja Fonseca gør opmærksom på, at der findes en hel fløj af eksperter i klima på instituttet, som blandt andet er ved at udarbejde det landsdækkende såkaldte klimaatlas, der forudser, hvordan vejr og klimaforhold bliver i fremtiden, og kan bruges af kommuner i deres fysiske planlægning.

 Hun fremhæver også klimaaspektet i DMI’s særlige ansvar for at overvåge havisen ved Grønland, “for kan vi sige noget om en kobling til klimaændringer, hvis isen smelter?”

 “Med 240 medarbejdere er det et stort hus. Jeg er stadig ved at suge til mig. Det er megaspændende”, siger Anja Fonseca, som i øjeblikket skriver på en pressestrategi.

“Jeg synes for alt i verden, at det er lysten, der skal drive værket. Hvis man tænker en rød tråd ind i de jobmuligheder, man har, hjælper man også sig selv til at blive skarp på, hvad man egentlig vil i arbejdslivet”.