Tegning: Claus Bigum
18.01.2019
Artikel

6 gode råd: Sådan håndterer du konflikter med din chef

Uenighed med din chef er ikke et problem i sig selv. Men får uenigheden lov til at udvikle sig til en konflikt, kan det have store konsekvenser for dig. Her er derfor seks gode råd til, hvordan du håndterer konflikter med din chef.

Af Julie Elmhøj

Kend forskel på uenighed og konflikt
Oplever du, at du indimellem eller ofte er uenig med din leder, så lad os slå fast med det samme, at det, du oplever, er helt normalt – og helt okay – så længe jeres uenigheder ikke får lov til at udvikle sig til konflikter. Uenigheder kan være et godt afsæt for læring og udvikling på arbejdspladsen og kan være med til at give dig ny viden, som du kan bruge i dit arbejde.

Uenigheder mellem dig og din chef, der får lov til at udvikle sig til konflikter, kan derimod have negative konsekvenser for dig som medarbejder. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, at jeres uenigheder ikke får lov til at udvikle sig til en egentlig konflikt. Det kan nemlig skabe en svær og følsom situation, fordi du er i konflikt med én, der groft sagt har magten over dig – og som kan bestemme, hvilken rolle du skal have i organisationen.

Tag uenigheder i opløbet
Derfor er det også altid i din interesse at tage uenigheder i opløbet, så de ikke udvikler sig til konflikter. Oplever du uenigheder med din chef, så sørg for at handle på det. Det gør du bedst ved at vende tilbage til din chef for at finde ud af, hvad jeres uenighed drejer sig om. Måske er du uenig i den måde, din chef prioriterer dine arbejdsopgaver på?

Måske er du usikker på din chefs prioriteringer og dermed også usikker på, hvordan du bruger din tid bedst? Uanset hvad jeres uenighed består i, så tænk på jeres møde som en form for lytteøvelse, hvor I begge har til opgave at sætte jer ind i hinandens behov og synspunkter. Det er vigtigt, at du er opmærksom på ikke at være belærende, bebrejdende, afbrydende og generaliserende. Fokuser i stedet på, at jeres formål er at nærme jer en fælles forståelse.

Sådan handler du på konflikten
Hvis det ikke er lykkedes dig og din chef at tage uenigheden i opløbet, så kan det være en god ide at bede andre om hjælp. Det kan være din fortrolige kollega, din tillidsrepræsentant eller din arbejdsmiljørepræsentant. Uanset hvem du går til, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at du skal have hjælp til at handle – ikke konfliktoptrappe.

For selv om det kan være rart at tale med en kollega, der kan spejle og bekræfte dine følelser, så er det ikke det, du har brug for, hvis du skal løse konflikten med din chef. Besnakker og bekræfter din kollega dig, så får du hjælp til at vedligeholde konflikten. I stedet skal du sørge for at gå til eksempelvis en kollega, der kan hjælpe dig med at få klarhed over, lad os sige den opgave, som du ikke forstår, og som har udløst konflikten, fordi det kan give dig nye perspektiver, som du kan bruge, når du igen tager konflikten op med din chef.

Ring til en ven
Er konflikten mellem dig og din chef kommet så langt ud, at I ikke kan mødes og tale sammen, kan I få hjælp af en mægler. Mægleren kan igen være din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller en medarbejder fra jeres HR-afdeling. Det kan også være en ekstern konsulent, der kan hjælpe jer med at nå frem til en løsning. Uanset hvem I vælger at gå til for at få hjælp til at løse jeres konflikt, er det vigtigt, at det ikke er én, der selv er involveret i konflikten.

Det er vigtigt, at mægleren ikke tager parti, men forholder sig til konfliktparternes behov og samtidig sikrer, at der bliver talt om uenighederne mellem dig og din chef, således at I forhåbentlig efter samtalen når frem til nye løsninger, der gør jer i stand til at fortsætte med at arbejde sammen. 

Vær tålmodig
Du skal vide, at konflikter ikke opstår fra det ene øjeblik til det andet. Hvis du befinder dig på en arbejdsplads med mange konflikter, vil det sjældent være den enkelte leder eller medarbejderens skyld. Det vil i stedet være et udtryk for en bestemt arbejdskultur på arbejdspladsen, som medarbejdere og ledere er med til at opretholde. Konflikter kan kun udvikle sig, fordi de ikke bliver stoppet, og derfor er det vigtigt, at du er med til at tage ansvar for, at små uenigheder bliver stoppet, inden de udvikler sig til konflikter.

Det betyder også, at der desværre ikke findes nogen quickfix, når det kommer til at løsne op for en konfliktfyldt arbejdskultur. Oplever du mange konflikter mellem dig og din chef eller mellem dine kollegaer og din chef, er det sandsynligvis – og desværre – ikke noget, der kan løses over natten. Det kræver et langt og sejt træk, som I alle sammen på arbejdspladsen skal være villige til at tage.

Overvej, om du skal gå
Hvis du er så uheldig at opleve mange konflikter med din chef, er du nødt til at spørge dig selv, om det er værd at blive på din arbejdsplads. Lad os sige, at du har en chef, der har en lang, træls tradition for at være involveret i konflikter med sine medarbejdere – her kan det være nødvendigt, at du overvejer, om du hellere vil bruge din energi på at lede efter et nyt arbejde end tage en ulige kamp op.

Hvis du beslutter dig for at blive, så giv dig selv en deadline for, hvor mange måneder eller halve år af dit liv du vil bruge i bestræbelserne på at få det til at fungere. Fortæl din chef, at det går ud over kvaliteten af dit arbejde, og at det dræner din motivation, at din chef opfører sig på en bestemt måde. Her er det igen vigtigt, at du holder dig fra at blive personlig, når du forklarer din oplevelse af situationen.

Kilder: Finn Dahlslund, karriererådgiver i Dansk Magisterforening, og Annette Højmann, administrerende direktør og chefkonsulent i Ankerhus, der er specialister i psykisk arbejdsmiljø og organisationsudvikling