Det betyder meget for antropolog Cecilie Bønløkkes arbejdsglæde, at hun er en del af et team hos Leo Pharma. “Det er udfordrende, og det er med til at gøre min arbejdsdag spændende”, siger hun.
05.10.2018
Artikel

Hvad laver en antropolog i en medicinalvirksomhed?

Antropolog Cecilie Bønløkke indgik en aftale med Leo Pharma om at lave feltarbejde til sit speciale i samarbejde med virksomheden. I dag er hun ansat som antropolog i Leo Pharma.

Af Julie Elmhøj

Overraskelse. Sådan reagerer de fleste, når antropolog Cecilie Bønløkke fortæller, at hun arbejder i medicinalbranchen.

“Men når jeg så forklarer, hvad det er, jeg laver, og hvordan jeg bruger min faglighed, så forstår folk godt, hvorfor det giver mening at ansætte en antropolog i en medicinalvirksomhed”, siger Cecilie Bønløkke, der – dengang hun startede på antropologi – ikke selv ville have gættet på, at hun fem år senere ville komme til at arbejde i medicinalbranchen.

Alligevel er det ikke en ren tilfældighed, at hun i dag arbejder i virksomheden Leo Pharma, der udvikler produkter og løsninger til mennesker med hudlidelser, såkaldte dermatologiske lægemidler. Cecilie Bønløkke har nemlig altid haft interesse for sundhedsområdet, og derfor lyttede hun også ekstra opmærksomt, da hun halvvejs inde i sit studie tilfældigt stødte på en antropolog, der arbejdede for Novo Nordisk.

Det gav hende lyst til at undersøge sine egne jobmuligheder i branchen, og derfor tog hun straks kontakt til Leo Pharma, da hun så, at virksomheden søgte antropologistuderende.

I første omgang indgik Cecilie Bønløkke en aftale med Leo Pharma om at lave feltarbejde til sit speciale i samarbejde med virksomheden. Da hun var færdig med at indsamle materiale og skulle i gang med at skrive sit speciale, blev hun ansat som studentermedhjælper, og da hun i 2017 blev færdiguddannet, fik hun job i virksomhedens forsknings- og udviklingsafdeling.

Vedholdenhed var vejen frem
Selvom det lyder ligetil, så understreger Cecilie Bønløkke, at vejen til at blive ansat krævede arbejdsdisciplin og vedholdenhed.

“I første omgang krævede det vedholdenhed at få en aftale om specialesamarbejde på plads, og det samarbejde og det, at jeg fik mulighed for at udføre feltarbejde i afdelingen som en del af mit speciale, har været afgørende for, at jeg blev fastansat”, siger Cecilie Bønløkke, hvis arbejde i dag består i at bidrage til projekter med en grundlæggende forståelse for de forskellige brugergrupper og sygdomsområder, som Leo Pharma henvender sig til.

“Mit job er at være med til at sikre, at vi kan udvikle produkter, der understøtter og giver mening for vores brugere i deres hverdag med en kronisk hudsygdom. Det er meningsfuldt”, siger Cecilie Bønløkke, der blandt andet tager ud og taler med patienter, der lider af de hudsygdomme, som Leo Pharmas produkter henvender sig til.

Det kan være i mindre skala, hvor hun besøger ti forskellige brugere. Eller det kan være i større skala, hvor hun samarbejder med eksterne, kvalitative konsulenthuse. Cecilie Bønløkke kalder selv sit arbejde for en slags oversættelse.

“Jeg oversætter komplekse problemstillinger til “konkreter”, det vil sige en slags fakta, som vores ingeniører og industrielle designere kan arbejde ud fra. Mit arbejde kan for eksempel bestå i at undersøge, hvordan vores brugere forholder sig til deres sygdom og behandling, forstå, hvilke udfordringer de har i hverdagen, og dernæst undersøge, hvordan vi kan omsætte disse indsigter til guidelines for vores udviklingsprojekter”.

Netop det tværfaglige samarbejde, hvor hun har tæt kontakt med ingeniører og andre faggruppeenheder, beskriver Cecilie Bønløkke som givende.

“Det betyder meget for min arbejdsglæde, at jeg er en del af et team. Jeg er ikke en intern konsulent, men i stedet en integreret del af et team med mange forskellige fagligheder. Det er udfordrende, og det er med til at gøre min arbejdsdag spændende”.