05.10.2018
Artikel

Forsker: Humanister har stærke jobmuligheder i fremtiden

Antallet af humanister i job er steget med 38 procent. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik på vegne af Dansk Magisterforening. Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen er ikke overrasket over, at humanister er populære. I fremtiden vil humanister være efterspurgt arbejdskraft, vurderer han.

Af Ole Obitsø

14.062. Så meget er det samlede antal uddannede humanister i arbejde steget fra 2010 til 2017. Det viser en særkørsel, Danmarks Statistik har foretaget på vegne af Dansk Magisterforening. Det er en stigning på 38 procent.

“Det er ikke overraskende, at vi ser det her boom i antallet af beskæftigede humanister”, siger professor Henning Jørgensen, der er arbejdsmarkedsforsker ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.

Ifølge Henning Jørgensen er arbejdsmarkedet i stigende grad internationalt. Der er mere samarbejde med udenlandske virksomheder eller institutioner. Og flere virksomheder, der skal begå sig på andre markeder end det danske, forklarer han.

“Humanister kan gøre en forskel med alt lige fra kulturel forståelse til gode sprogkundskaber. Der er meget grænsekrydsende arbejde, som humanister er rigtig gode til. Det er ikke altid, at det er styrken hos højt specialiserede teknokrater”, siger Henning Jørgensen og tilføjer:

“De kompetencer, som ikke politisk er i høj kurs, bliver vurderet højt på arbejdsmarkedet. Skal en virksomhed gå mere internationalt, så er det klart, at det er afgørende at kunne kommunikere og sætte en retning for det samarbejde. Det er kompetencer, mange humanister har”.

Boom i jobtyper
Særligt handelsbranchen har ansat flere humanister, viser tallene fra Danmarks Statistik. Her er der kommet i alt 1.442 flere humanister i job. En stigning på 95 procent.

Generelt stiger andelen af humanister i job også meget i brancher som eksempelvis rådgivning, rejsebureauer samt it- og informationstjenester. Her er antallet steget med mere end 60 procent.

“Vi ser også et boom i, hvilke typer job humanister bliver ansat til. Humanister får et bredere og bredere ansættelsesfelt”, siger arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen.

“Behovet for humanister i både offentlige institutioner og private virksomheder er større, end man havde forestillet sig. Det er ikke bare undervisere, man har brug for”, siger han.

Nærlæser man tallene, er antallet af humanister faktisk steget i alle brancher på nær forskning og udvikling. Her er antallet faldet med 14 procent.

Samtidig er andelen af humanister ansat i undervisning steget med 19 procent. Det er markant mindre end stigningen i mange andre brancher.

“Forskningen og undervisningen kan godt være presset på områderne for humaniora og samfundsvidenskab. Det er der to grunde til. Mange steder prioriterer samfundet de tekniske STEM-uddannelser. Og samtidig skæres der ned på fondsmidler og de politiske bevillinger”, siger Henning Jørgensen.

Humanister skal være glade
Siden 2015 er der faktisk forsvundet i alt 661 årsværk på landets universiteter. Det viser tal fra Mandag Morgen. På både ITU og DTU er antallet af årsværk i perioden dog steget – mens særligt KU og RUC har skåret ned i antallet af ansatte undervisere og forskere.

Generelt er der dog grund til glæde blandt humanister, mener Henning Jørgensen.

“Vi skal stole på arbejdsmarkedet. Både private og offentlige virksomheder skal nok finde ud af, at man kan bruge humanister til mere, end man sådan lige havde troet”, siger han.

Antallet af humanister, der arbejder med software- og app-udvikling, er også steget markant. Her arbejder 830 flere humanister. Det er en stigning på 93 procent. Endnu et eksempel på, at humanister får flere jobmuligheder, vurderer Henning Jørgensen.

Og det lover godt for humanister på fremtidens arbejdsmarked, tror han.

“Det er ubetinget godt for arbejdsmarkedet, at så mange humanister får job. Det er fremtiden”, siger Henning Jørgensen.