05.10.2018
Artikel

I oktober falder fyresedlerne

Leder af Camilla Gregersen

Oktober måned er for mange af os ensbetydende med efterår, regnvejr, kastanjer i parken og varm kakao i sofaen. På bestyrelsesgangene og i direktionskontorerne er oktober derimod lig med budgetlægning og økonomiske overvejelser om fremtiden, og det er baggrunden for, at vi i den seneste tid har oplevet en række udmeldinger om massefyringer. 

Det er sjældent, at der samme dag varsles massefyringer på tre større arbejdspladser, hvor DM’erne arbejder, men det skete for nylig. I DR, Landbrugsstyrelsen og Novo Nordisk. Og dertil kommer alle de andre steder, hvor der ikke er massefyringer, men hvor der i mindre skala uddeles fyresedler.

Det er voldsomt at blive fyret. Det er ubehageligt og utrygt, når skiftende strategier eller manglende økonomi resulterer i, at man er en af dem, der mister sit job. Da det engang skete for mig, tænkte jeg: Hvorfor netop mig? Var mit arbejde mindre værd? Men man kan ikke sætte lighedstegn mellem en fyring, og at man har udført sit arbejde dårligt. Og derfor skal det heller ikke være et tabu, hvis man bliver fyret. 

For mange af os er jobbet en grundsten i tilværelsen, og når vi trues på vores levebrød, kan det udløse usikkerhed og bekymring for, hvordan det hele skal gå, og hvor den næste ansættelse er. For andre vil en potentiel fyring give anledning til mere grundlæggende overvejelser om, hvilken retning du gerne vil med din tilværelse, og om det egentlig er det rigtige, du bruger dit arbejdsliv på.

Uanset om du er en af dem, der bruger Dansk Magisterforening flittigt, eller om du er en af dem, der mest læser med i Magisterbladet, er en fyringstrussel en god anledning til at tage fat i en af de mange dygtige konsulenter og rådgivere i din fagforening. Det er her, du kan få sparring til karrieren og få luft for dine bekymringer. Og du og dine kolleger kan få hjælp til forhandling af vilkårene for afskedigelse og gøre indsigelse i de tilfælde, hvor det er relevant. 

Samtidig arbejder vi i DM hver dag for at sikre, at fyringsrunderne bliver færre. Det gør vi gennem en konstant indsats for at sikre medarbejderne mest mulig indflydelse i samarbejdsudvalg gennem deres hverv som tillidsrepræsentanter eller andet medarbejderdemokrati. Det er helt afgørende, at medarbejderne bliver hørt og inddraget, når en virksomhed skal spare eller skifte strategi. Ofte kan fyringsrunder mindskes, når medarbejdernes viden tages med i beslutningsprocesserne. 

Vi ved, at besparelser, nedskæringer og fyringer skaber et dårligt arbejdsklima. Dermed påvirker det ikke kun de medarbejdere, der må sige farvel, men også dem, der bliver tilbage. Derfor er det helt afgørende, at medarbejderne bliver taget med på råd, så vi sikrer, at udfordringerne bliver løst så fornuftigt som muligt inden for de rammer, som enhver ledelse naturligvis er underlagt. Det kræver information, inddragelse og forståelse for, at det er menneskers liv, det handler om.