07.09.2018
Artikel

Regeringens gaveregn er en sæk fyldt med hadegaver

LEDER af Camilla Gregersen

Med et folketingsvalg på trapperne var det ventet, at regeringen ville benytte forslaget til næste års finanslov til at komme med nye politiske initiativer. Da finansloven blev præsenteret, blev det i flere medier fremstillet som regeringens gaveregn.

Men når besparelserne på uddannelsesområdet fortsætter ufortrødent, er der ikke tale om gaveregn. Så er der tale om at spare på ungdommen og fremtiden. Og når regeringen sender 100 millioner kroner om året i fire år tilbage til kulturområdet, men samtidig fortsætter med at spare to procent om året, er der heller ikke ligefrem tale om gaveregn.

Den triste sandhed er, at regeringen fortsat vil fjerne penge fra nogle af de vigtigste områder for Danmarks udvikling og velfærd. Uanset partifarve er det ikke en fornuftig kurs.

Regeringen har meddelt, at den fra 2022 har tænkt sig at tilbageføre nogle af de sparede penge til områderne, men som politisk styrede projekter. Regeringen har gjort det helt klart, at de enkelte arbejdspladser fra den dato stadig ikke kan være sikre på at få de penge tilbage, som de skal spare. Tværtimod vil de mange millioner formentlig indgå i de kommende finanslovsforhandlinger, så skiftende regeringer har endnu flere penge at dele ud til, hvad de nu måtte have af særinteresser eller ønskedrømme på kultur- og uddannelsesområdet.

Det burde være klart for alle med den mindste interesse for kultur og uddannelse, at det, der er allermest brug for, er penge til den helt basale drift. Til lønninger. Til materialer og it. Til at fastholde det høje niveau, Danmark er kendt for i hele verden. Vi har ikke brug for fyringer af dygtige medarbejdere og flere tidsbegrænsede ansættelser, som alt for hurtigt bliver resultatet, når det eneste sikre på budgetterne er, at der skal spares.

Regeringens gaveregn indeholder alt for mange hadegaver. Jeg håber, at et flertal i Folketinget kan samle sig om at få stoppet besparelserne på uddannelse og kultur og dermed sikre sammenhængskraft og et kontinuerligt højt niveau.

Det er nu, der skal investeres i unge, uddannelse og forskning. Og det er nu, vi skal sikre flere match mellem akademikere og de små og mellemstore virksomheder, så der kommer flere jobåbninger og flere skatteindtægter. Demografisk står vi over for samfundsøkonomiske udfordringer, hvor et voksende antal seniorer skal forsørges af mindre ungdomsårgange. For at sikre velfærden fremover skal der investeres i ungdom og nye arbejdspladser. Det værste, man kan gøre, er at spare på fremtiden.