15.06.2018
Artikel

Beskæftigelses­minister: Danske virksomheder kan indføre islandsk ligelønsmodel

Fra årsskiftet skal islandske virksomheder med mere end 25 ansatte bevise, at de betaler lige løn for lige arbejde. Den ligelønsmodel kan danske virksomheder også indføre, påpeger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), som vil udbrede kendskabet til den islandske ordning.

Af Martin Ejlertsen

Islandske virksomheder skal fremover bevise, at de betaler lige løn til mænd og kvinder i den samme type stillinger. Ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er det muligt for danske virksomheder at indføre den islandske ligelønsmodel herhjemme.

“Jeg vil gerne slå fast, at alle – også danske virksomheder – har mulighed for at indføre den islandske ligelønsstandard og implementere den frivilligt i deres organisation”, siger Troels Lund Poulsen til Magisterbladet.

Den islandske model har netop været diskuteret i Folketinget, fordi Enhedslisten sammen med Alternativet havde fremlagt et beslutningsforslag om at indføre den nye islandske ligelønsmodel i Danmark.

Selv om regeringen ikke kunne tilslutte sig forslaget, så understregede beskæftigelsesministeren i diskussionen om forslaget fra Folketingets talerstol, at regeringen har sympati for intentionen bag beslutningsforslaget – nemlig at sikre en mere lige løn i Danmark. Men fordi certificeringsordningen i Island er et resultat af et fælles ønske fra de islandske arbejdsgivere og lønmodtagere, er den afgørende præmis ikke til stede i Danmark.

“Derfor kan man efter min opfattelse ikke bare overføre den islandske model til det danske arbejdsmarked, og derfor støtter regeringen ikke beslutningsforslaget”, siger ministeren.

Islandsk skærpelse af loven om ligeløn
Det var i juni sidste år, at det islandske Altinget vedtog en skærpelse af den islandske lov om ligeløn. Det betyder, at private og offentlige virksomheder med 25 ansatte eller mere fremover skal erhverve et certifikat for at have indført ligeløn for mænd og kvinder.

Det er islandske fagforeninger, arbejdsgiverforeningen og embedsmænd, der sammen har udviklet et styringssystem for ligeløn kaldet “Equal Pay Standard”, som skal hjælpe arbejdsgiverne med at forhindre lønforskelsbehandling.

I 2013 udgjorde de uforklarlige lønforskelle i Island knap 6 procent, som altså hverken skyldtes forskelle i uddannelsesniveau, anciennitet, ansvarsområder eller erfaring mv. 

“Det nye er, at det ikke længere er lønmodtageren, som skal bevise, at han eller hun er løndiskrimineret. Nu er det arbejdsgiveren, som skal bevise, at der betales samme løn for samme arbejde. Virksomheder og organisationer skal derfor udvikle et transparent system, som viser, hvordan de måler og sætter pris på arbejdet”, fortæller professor i sociologi og ligelønsforsker ved Island Universitet Guðbjörg Linda Rafnsdóttir.

Med den nye lov skal islandske arbejdsgivere således igennem en obligatorisk certificeringsproces, som beviser, at den enkelte virksomhed betaler lige løn for lige arbejde.

Den islandske professor forklarer, at islandske virksomheder og institutioner ifølge loven kan få bøder på op til 50.000  islandske kroner (omkring 3.000 danske kroner), for hver dag de ikke opnår et certifikat inden deadline.

Danmark vil drøfte nye tiltag
Den danske beskæftigelsesminister vil nu sammen med ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) drøfte, hvordan man i Danmark kan udbrede kendskabet til den islandske ordning og det faktum, at man allerede i dag kan købe et certifikat og implementere ordningen.

“Men det er endnu for tidligt at sige, præcis hvordan vi vil gribe det an”, siger Troels Lund Poulsen og understreger:

“Den islandske lov er først trådt i kraft den 1. januar 2018, så det er endnu for tidligt at sige noget om erfaringerne. Men det bliver interessant at følge, og det vil jeg og Beskæftigelsesministeriet naturligvis gøre”.