15.06.2018
Artikel

Kandidater fra Aalborg Universitet kan have ugyldig eksamen

I en årrække har en stribe uddannelser på Aalborg Universitet ikke levet op til retningslinjerne om, at studerende på tofaglige områder skal have 120 ECTS på deres sidefag. Det betyder, at et ukendt antal kandidater i dag kan stå med en ugyldig kandidateksamen. En meget beklagelig fejl, siger prorektor.

Af Martin Ejlertsen

Et endnu ukendt antal studerende fra Aalborg Universitet (AAU) kan stå med et ugyldigt kandidatbevis i hånden. Sidefagsstuderende fra AAU på i hvert fald geografi, samfundsfag og psykologi, som har læst et andet hovedfag, har indtil nu kun skullet opnå 90 ECTS for at bestå eksamen. Men det lever ikke op til Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer om, at studerende på tofaglige områder skal have 120 ECTS på deres sidefag. Det kan betyde, at de reelt ikke har afsluttet deres uddannelse, selvom de troede, de havde det. 

“Det principielle i denne sag er, at man ikke kan udstede et eksamensbevis og så to år senere sige, at det ikke er gældende på de vilkår, man regnede med. Principielt er jeg i tvivl om, om jeg har den uddannelse, jeg har fået papir på”, siger Jakob Dahm Jensen, som i dag er ansat som gymnasielærer på Frederiksberg Gymnasium.

Han læste geografi som sidefag på AAU og fik sin eksamen for to år siden. På Frederiksberg Gymnasium er han for nylig blevet tilbudt pædagogikum, men det kan han ikke starte i, fordi han ligesom en række studiekammerater nu også har opdaget, at de reelt ikke har gennemført deres uddannelse endnu.

Så nu må Jakob Dahm Jensen formentlig først tilbage til universitetet og skaffe de manglende 30 ECTS-point, før han kan starte på sit pædagogikum.

En stor brøler
Maria Z. Pedersen er idrætsstuderende på AAU med sidefag i geografi. Hun har oprettet Facebook-gruppen “Aalborg Universitet fejler i sidefag” for studerende, som er blevet ramt af problemet.

Hun fortæller, at problemet omhandler studerende med sidefag i geografi, samfundsfag og psykologi på Aalborg Universitet. På geografi har de ifølge hende fundet ud af, at fejlen rækker helt tilbage til studieretningen fra 2011.

“Jeg fatter ikke, hvordan man kan lave en sådan brøler. Jeg og flere andre studerende har gjort opmærksom på dette problem, da vi startede på geografi, så det er underligt, at nogen ikke har undret sig over dette og sat sig ned og kigget på studieordningen, når de har fået så mange henvendelser om dette”.

En meget beklagelig fejl
Prorektor på Aalborg Universitet Inger Askehave fortæller, at det er en meget beklagelig administrativ fejl, som universitetet først for nylig er blevet opmærksom på. Der har ifølge hende ikke tidligere været stillet spørgsmål ved universitetets praksis omkring sidefagsforlængelse, og derfor har man heller ikke været opmærksom på, at dette problem eksisterer.

“Vi er heller ikke tidligere blevet gjort opmærksom på problemstillingen fra anden side. Det er første gang, at en fagkonsulent i ministeriet har afvist, at vores dimittender kan påbegynde pædagogikum på grund af manglende sidefagsforlængelse. Mange af vores dimittender er jo gået igennem pædagogikum uden problemer”, siger Inger Askehave og uddyber:

“Derfor satte vi et større internt udredningsarbejde i gang for at sikre, at alle vores gymnasielæreruddannelser lever op til ministeriets retningslinjer. Og selvfølgelig retter vi op der, hvor det er nødvendigt”, siger prorektoren.

AAU oplyser, at man i øjeblikket er ved at undersøge, hvilke konsekvenser manglende sidefagsforlængelse rent faktisk har – også rent juridisk. Universitetet afventer en tilbagemelding fra Uddannelsesministeriet, før man endeligt kan sige, hvor mange dimittender der bliver ramt af fejlen. Der kan bl.a. være en forældelsesfrist, som betyder, at de, som dimitterede før en bestemt dato, ikke er berørt.