“Tallene er et klart signal om, at der i befolkningen er et stort ønske om, at der bliver landet en aftale ad forhandlingens vej”, siger DM-formand Camilla Gregersen.
13.04.2018
Artikel

Ny måling: Flertal mod regerings­indgreb i konflikt

64 pct. af vælgerne i rød blok og 44 pct. af blå bloks vælgere mener ikke, at politikerne på Christiansborg skal blande sig i overenskomststriden. Danskerne bakker op om den danske model, vurderer valgforsker.

Af Thomas Bøttcher

Hvis forhandlingerne i Forligsinstitutionen ender med strejker og lockout i hele den offentlige sektor, kan regeringen stoppe konflikten med et lovindgreb, der fastsætter løn- og arbejdsvilkår i den offentlige sektor i de kommende tre år. Men selvom de fleste danskere vil blive berørt af en storkonflikt, mener et flertal ikke, at regeringen skal gribe ind. Det viser en meningsmåling, Gallup har foretaget for Magisterbladet.

Ifølge målingen mener 54 pct. af danskerne, at politikerne på Christiansborg ikke skal gribe ind i en konflikt, mens 37 pct. er mest for et indgreb.

Den største modstand findes blandt vælgerne i rød blok, hvor 64 pct. siger nej til et indgreb. Det gælder i særlig grad vælgere, der stemmer på Enhedslisten og SF, men selv blandt Socialdemokratiets vælgere er 57 pct. ikke tilhængere af politisk indblanding i forhandlingerne.

Større er tilslutningen til et indgreb i blå blok, hvor 50 pct. bifalder, at folketingspolitikerne bringer en eventuel konflikt til ophør. Men også blandt de blå vælgere er der betydelig modstand mod politisk indblanding. 44 pct. af de danskere, der stemmer på et af de tre regeringspartier eller Dansk Folkeparti, er imod indgreb.

“Tallene er et klart signal om, at der i befolkningen er et stort ønske om, at der bliver landet en aftale ad forhandlingens vej. Det er også mit ønske og håb. Der er ingen tvivl om, at en konflikt vil skabe et stort pres for at finde en løsning ved forhandlingsbordet”, siger DM-formand Camilla Gregersen.

Ifølge Kasper Møller Hansen, valgforsker og professor ved Københavns Universitet, viser Gallup-målingen, at et flertal på tværs af politisk observans bakker op om den danske model, hvor det ikke er politikerne, men arbejdsmarkedets parter, der aftaler løn- og arbejdsvilkår.

Kasper Møller Hansen vurderer samtidig, at målingen i høj grad afspejler de forventninger, der er til et regeringsindgreb, i de to blokke.

“Tallene viser ret tydeligt, at de røde vælgere er langt mere skeptiske over for, hvad man kan forvente af et regeringsindgreb. Det er helt naturligt, taget i betragtning at man har en blå regering. Omvendt tænker de borgerlige vælgere nok i højere grad, at det her skal overstås så hurtigt som muligt, så vi kan komme videre”, siger han.

Dilemma i S
Spørgsmålet om, hvad et politisk indgreb vil indebære, har i særlig grad presset Socialdemokratiet, der i modsætning til Enhedslisten, SF og De Radikale ikke har udtrykt støtte til de offentligt ansatte under forhandlingerne.   

At 57 pct. af paritets vælgere i målingen er modstandere af et indgreb, viser tydeligt, at partiet befinder sig i et dilemma, mener Kasper Møller Hansen.

“Jeg tror, at det er helt forventeligt, at så mange S-vælgere er imod et indgreb. Og jeg tror faktisk også, at selve partiet mest er på de offentligt ansattes side i den her sag. Men de har jo valgt at spille kortet med, at man ikke blander sig i den danske model”.

Uklarheden om Socialdemokratiets holdning til spørgsmålet har kostet partiet dyrt den seneste tid, påpeger Kasper Møller Hansen. Og budskabet om, at man er et ansvarligt parti, sælger ikke stemmer.

“S har mistet 2,5 pct. af den tilslutning, partiet har bygget op blandt andet efter Mette Frederiksens bevægelse i værdipolitikken. Alt det har man sat over styr på bare en måned. Så det har gjort rigtig ondt, at partiet ikke kan stå ude på trappen og råbe, at de vil gøre alt for de offentligt ansatte”.