09.02.2018
Artikel

Løn er vigtigt, men det er ikke det samme som samfundsværdi

LEDER af Camilla Gregersen, formand for DM

I sidste uge kom en analyse om, at alle uddannelser bidrager med samfundsværdi og værdi for den enkelte, hvis man ser på værdien som lønindkomst. Den viser, at alle uddannelser er en gevinst, både humaniora og naturvidenskaberne, men også mellemlange uddannelser og erhvervsuddannelser. Det typiske mønster er, at jo længere uddannelse, jo mere i løn.

Men man kan ikke opgøre uddannelsernes værdi alene efter lønsedlen. Viden og dannelse har en værdi i sig selv, selvom det kan være svært at opgøre i kroner og øre. Selv hvis man vælger blot at betragte den instrumentelle værdi af uddannelserne, fx inden for sprog- og kulturområdet, hvor det er vigtigt at forstå vores vigtigste handelspartnere, er det en ekstremt kompliceret affære at få alle effekterne med. Man kan vælge at se på, hvad man let kan beregne ud fra lønindtægt, men det er vigtigt ikke at forveksle det billede, man opstiller, med virkeligheden i al sin kompleksitet.

I sidste uge blev analysen i medierne brugt til igen at kritisere kandidater fra humaniora for, at de på livsbasis ikke tjener så mange penge som en del andre kandidater. Det er besynderligt, at nogle uddannelser skal tales ned, og det er ikke det, der gør andre uddannelser mere attraktive. Det vil da være positivt, hvis flere unge får lyst til at læse eksempelvis it, men det gør man ved at præsentere det positivt, vække interesse og gejst for det og bryde kønsstereotyper om fagvalg – ikke ved at tale andre fagretninger ned.

Vi har brug for at investere i en bred vifte af uddannelser frem for den nuværende nedskæringskurs. For det eneste, vi med rimelighed kan antage, er, at fremtiden er usikker og mere kompleks end nutiden. Vi har brug for filosofi, biologi, pædagogik og forståelse af relationer, algoritmer og universets opbygning samt at kombinere viden på tværs af faggrænser. Vi har brug for at forstå vores egen plads i historien. Vi har brug for alle uddannelser, praktiske såvel som teoretiske, for de er alle med til at holde samfundet kørende. Og vi har brug for at erkende, at uddannelse har en iboende værdi, der ikke alene kan opgøres ud fra instrumentel værdi eller individets livsindkomst.

Der er ingen modsætning mellem at påpege det og erkende, at lønnen selvfølgelig betyder meget for den enkelte ansatte. For at sikre en solid løn skal vi organisere os fagligt og opbygge stærke fællesskaber på arbejdspladserne. Det er kernen i at være organiseret i en fagforening. Vi skal tale åbent om løn, dele erfaringer om lønforhandlinger, danne klubber og på alle måder stå sammen om lønkrav.

Lige nu er vi i slutspillet om OK 18, hvor meget er på spil. Vi gør vores yderste for at opnå et godt resultat. Ligesom vi på privatområdet arbejder for en så høj løn som muligt og for at hive lønnen op i de brancher, der ligger lavt i lønstatistikken. Løn er vigtigt! Men løn er ikke det samme som samfundsværdi.