12.01.2018
Artikel

Flyt ikke for lønnens skyld

Yderkommunerne vil tiltrække flere højtuddannede borgere, men er samtidig nærige med lønnen, viser en sammenligning af 1.150 magistres lønsedler.

Af Thomas Bøttcher

De kloge hoveder foretrækker at bo i storbyerne, og derfor forsøger en række kommuner med tiltag som “speeddating for højtuddannede” at få akademikernes øjne op for provinsens fordele.

Men nu viser en analyse fra Dansk Magisterforening, at kommuner som Ringkøbing-Skjern og Skive måske nok er rige på frisk luft og natur, men til gengæld også karrige, når det handler om at aflønne deres akademiske medarbejdere. Analysen viser, at magistrene i de otte kommuner i landsdelen Vestjylland får fem pct. mindre i løn end landsgennemsnittet.

Dermed er de vestjyske kommuner samlet set det mindst attraktive sted at være ansat – rent lønmæssigt.

Samtidig afslører analysen, at kommunerne i de danske landdistrikter i det hele taget giver mindre i løn end mellem- og bykommunerne. Lønnen for magistre ansat i de 16 yderkommuner er eksempelvis tre pct. mindre end lønnen i de 35 bykommuner.

Det handler om mobilitet
Og når det ofte lyder fra yderkommunerne, at de har svært ved at rekruttere højtuddannet arbejdskraft, er der ifølge Dansk Magisterforenings formand, Camilla Gregersen, i hvert fald én årsag: lønnen. Hun fraråder ikke magistre at bosætte sig i yderkommunerne, men giver jobsøgende magistre følgende råd med på vejen:

“Det er vigtigt, at man ikke accepterer en for lav løn, når man arbejder udenfor de større byer. En ordentlig lønindplacering spiller en stor rolle også i et livsforløb med pensionsindbetalinger. Kommunerne er presset på økonomien, men i lønforhandlingen skal man huske, at man er i en styrkeposition, når man har en faglighed, der er brug for, og der ikke er mange andre med den viden i nærområdet, siger Camilla Gregersen.Nu tidligere borgmester i Struer Kommune, Mads Jakobsen (V), har kendt til problemet med rekruttering af højtuddannede, siden han kom i byrådet for 16 år siden. At de vestjyske kommuner i DM’s undersøgelse også er de dårligst honorerende kommuner, finder han interessant.

“Men man skal også kigge på, hvad man har tilovers til sig selv, når omkostninger til bolig, transport og børnepasning er betalt. Så med hensyn til leveomkostninger mener vi faktisk, at man kan have et rigtig godt liv herude i Vestjylland”.

Mads Jakobsen driver selv virksomhed og betaler ligesom hans medarbejdere skat, og er på den måde med til at finansiere både velfærdssamfund og de lange uddannelser, påpeger han.

“Og derfor har jeg rigtig svært ved at forstå, at akademikerledigheden er tårnhøj i de store byer og stort set ikkeeksisterende ude i landet. Når man får en lang uddannelse og en SU, så vidt jeg er orienteret den mest generøse i verden, så har jeg også en klar forventning om, at de unge mennesker finder derhen, hvor de kan nyttiggøre deres uddannelse og gøre gavn for sig selv og for samfundet”.