12.01.2018
Artikel

Velkommen til et nyt år!

LEDER af Camilla Gregersen, formand for DM

2018 er i gang, og med det venter nye udfordringer og mange samfundsdagsordener, der kalder på DM’s medlemmer.

Det gælder på miljø- og klimaområdet, hvor de færreste kan være i tvivl om, at der er brug for ekspertise. Og det gælder inden for bolig- og socialområdet, hvor problemerne næppe løses ved kun at rive nogle enkelte boligblokke ned.

Uanset om man ser til sundhedsområdet, kultur- eller undervisningsfeltet, bevæger sig i ngo-verdenen eller ser på udviklingen inden for it, arbejder dygtige DM-medlemmer med at løse vigtige problemer. DM’s medlemmer gør en positiv forskel inden for alle brancher, inden for sagsbehandling, forskning og udvikling.

Derfor har det også været så mærkværdigt for mig at være vidne til den tiltagende akademikerbashing gennem det seneste par år. Det er, som om politikerne har glemt visionen om et videnssamfund – et samfund, der skal udvikles, og hvor det er essentielt, at mange tager en videregående uddannelse.

Lad os lægge 2017 bag os med dets kedelige leflen for enkelte vælgergrupper og nedgøring af uddannelsesretninger. Man kan godt skabe attraktive erhvervsuddannelser uden at tale de videregående uddannelser ned under gulvbrædderne.

Jeg håber på et 2018, hvor alle uddannelser tillægges værdi, og hvor der bliver mulighed for efteruddannelse for alle, så vi kan stå bedst rustet til et arbejdsmarked, der er under forandring.

En af de første udfordringer er forhandlingerne om OK 18 på hele det offentlige arbejdsmarked, hvor det er lykkedes at få mange af DM’s krav med på de centrale borde. Som man kan læse inde i bladet, er der udsigt til meget svære forhandlinger, hvor bl.a. frokostpausen er et stridspunkt.

Vi kommer også til at lægge arm med Moderniseringsstyrelsen om løn, hvor vi ønsker at sikre en parallel lønudvikling mellem det offentlige og det private arbejdsmarked. Det skal være attraktivt at arbejde inden for både det private og det offentlige område, og her kan man tilføje, at regeringen ikke gør det mere attraktivt at arbejde inden for det statslige område, når både udflytninger og besparelser kommer i samme cocktail.

Ligestilling står også højt på dagsordenen i det nye år, hvor DM har været medinitiativtagere til et kommende fælles 8. marts-arrangement for fagbevægelsen om åben løn. Vi skal have brudt løntabuet, særligt på det private arbejdsmarked, så det bliver naturligt at tale om løn og tillæg.

Og så må vi i det nye år ikke glemme dem, der er ledige. Vi skal hjælpe med at skabe nye jobåbninger i hele landet, også til de mange unge. Deres talenter skal bruges, og her nytter det altså ikke, at arbejdsgiverne kun vil ansætte folk, der allerede er i job og har 10-30 års erfaring med sig. Sidder du i et ansættelsesudvalg i det nye år, så tag og hjælp én ind på arbejdsmarkedet, for det er stressende at være ledig, og vi har brug for alle kræfter på arbejdspladserne.

Jeg vil slutte af med at nævne, at DM i 2017 fik samlet hele fagbevægelsen bag krav om forbedringer af forholdene, når man ikke har fuld arbejdsevne. Vi vil nært følge regeringens evaluering af lovgivningen her i foråret, hvor det er mit håb, at der vil ske markante forbedringer. Vi kan lande resultater, når vi står sammen på tværs, og det vil vi også arbejde for i 2018.