02.12.2016
Artikel

Arbejdsgivere i små sko

LEDER af Camilla Gregersen

De offentlige arbejdsgivere går i små sko for tiden. Moderniseringsstyrelsen går kutymer og personalehåndbøger igennem med en tættekam for at se, om der mon ikke skulle være nogle rettigheder, som kan elimineres. Aktuelt har Social- og Indenrigsministeriet og dertil knyttede styrelser annulleret tre af de ansattes fridage, bl.a. juleaftensdag.

SKAT har også opsagt fridage med løn, og her er det ligeledes juleaftens-, nytårsaftens- og grundlovsdag, der står for skud. Det er et voldsomt indgreb, og slipper de af sted med det, er jeg bekymret for, at det vil brede sig som en steppebrand. Men vi ser naturligvis ikke stiltiende til. DM har sammen med de øvrige akademiske fagforeninger anlagt en voldgiftssag mod SKAT, da vi ser det som en væsentlig vilkårsændring for den enkelte medarbejder.

De statsansatte arbejder benhårdt. Det belønner arbejdsgiverne med en lønnedgang, da fridagene fjernes uden lønkompensation. Det er fuldstændig uacceptabelt. DM har derfor i fællesskab med andre AC-organisationer indkaldt finansministeren til krisemøde, hvor dagsordenen er en opfordring til anstændig arbejdsgiveradfærd. Jeg må sige, at samarbejdet med de offentlige arbejdsgivere befinder sig på et historisk lavpunkt, hvis Moderniseringsstyrelsen ikke respekterer, at ændringer af løn og vilkår aftales mellem parterne.

Den nuværende ledelsesstil er ikke hverken rimelig eller motiverende over for de engagerede og velkvalificerede statsansatte. I tider, hvor de ansatte allerede er pressede af nedskæringer, burde Moderniseringsstyrelsen i stedet understøtte medarbejdernes trivsel.

Gevinst på det private område
På det private område ser vi derimod arbejdsgivere, der gennem gedigne lønstigninger honorerer medarbejderne for deres værdifulde indsats. Vi har lige fået resultatet fra årets lønstatistik på det private område i DM, og der er en flot gennemsnitlig lønforbedring på 4,3 %. Og lad os bare være ærlige – der er en dejlig anerkendelse i at få lønforhøjelse. Det er i hvert fald lidt sjovere end at skulle sige farvel til 3-4 betalte fridage.

Selvom man er privatansat, er alt dog ikke nødvendigvis lutter lagkage. Det har vi særligt set inden for medicoområdet, hvor der desværre på eksempelvis Novo Nordisk og LEO Pharma har været fyringsrunder på det seneste, og DM har arbejdet hårdt på at få gode outplacementforløb ind i de fratrædelsesaftaler, der er indgået. Medicobranchen har ellers buldret frem i mange år, men pludselig er der prispres i USA, aktiestyrt, omorganiseringer af afdelinger og hele forskningsområder, der lægges ned. Det er ganske svært at forudse, og vi må erkende en større usikkerhed på hele arbejdsmarkedet.

På et omskifteligt arbejdsmarked er det vigtigere end nogensinde, at vi sørger for at vedligeholde og udvikle vores faglige kompetencer. Den løbende kompetenceudvikling er guld værd, når man står over for et pludseligt jobskifte. Derfor har DM fokus på at få løbende kompetenceudvikling ind som en ret i ansættelseskontrakter og ind i de overenskomster, der forhandles på det private område i foråret 2017. Så er man bedre stillet, uanset om ens arbejdsgiver går i små eller store sko.