09.09.2016
Artikel

Regningen i børneværelset

LEDER af Camilla Gregersen

Så fik vi en 2025-plan og en ny finanslov. Der skal gives skattepenge tilbage til mange af DM’s medlemmer, der har en indtægt over cirka en halv million kroner. Det lyder jo meget godt, kunne man synes, men der er en stor regning for festen. 

Regeringen skærer igen i udviklingsbistanden, hæver pensionsalderen og lader grønthøsteren køre hen over de videregående uddannelser, hvor der klippes yderligere to procent af hver uddannelsesinstitution i 2017. Ligeledes er der stadig ikke finansiering af den store flytning af offentlige arbejdspladser fra hovedstaden. Det er jo ikke ligefrem fest og farver. 

Så faldt jeg alligevel over et lyspunkt i 2025-aftalen, nemlig at regeringen vil motivere virksomhederne til at investere mere i forskning ved at hæve fradraget for virksomhedernes merinvesteringer i forskning og udvikling. Det er faktisk godt nyt, for DM har mange medlemmer, der arbejder i det private inden for eksempelvis medico- og miljøområdet, og det er vigtigt for Danmarks videre udvikling, at flere virksomheder investerer i forskning.

Men samme kærlige blik har regeringen ikke rettet mod universiteterne. Der er stadig en manglende prioritering af frie forskningsmidler, der ikke er bundet op på strategiske mål. Det giver trange kår for grundforskning og nye epokegørende opdagelser, og det bringer altså ikke Danmark fremad. 

Tilbage i 2006 under Fogh vedtog regeringen en globaliseringsaftale, der gav et solidt løft til uddannelse og forskning. Jeg savner, at regeringen lægger en lige så langsigtet plan. Og så måtte planen gerne være ansvarligt finansieret. Det er første gang, siden Nyrup i 90’erne indførte økonomiske planer, at en regering åbent erklærer, at dens økonomiske plan ikke hænger sammen i slutåret. Det efterlader et useriøst indtryk. Hænger Løkkes plan ikke sammen i 2025, sender vi regningen videre til næste generation.

Angående de unge må de holde for på flere måder. Dels via SU-forringelser, som kan komme til at gældsætte en hel generation, dels ved en forringelse af dagpengene for de nyuddannede. Bliver 2025-planen gennemført, får de nyuddannede fremover ikke dagpenge i den første måned efter endt uddannelse. Det er for mig stærkt bekymrende og helt uforståeligt, at man destabiliserer de unges økonomiske situation i den allersværeste periode, som de kommer til at stå i på arbejdsmarkedet, nemlig når de er ved at søge deres første job.

Det er, som om regeringen tror, at de unge skal piskes, for at de gider tage et job. Intet kunne være mere forkert – de nyuddannede brænder efter at komme i gang på arbejdsmarkedet. Og de kommer i job, hvor de erobrer nye brancher og løfter samfund og arbejdsmarked med ny viden og indsigt. Det er jo det, vi skal have mere af. Vi står over for en omvæltende digitalisering og store forandringer globalt. Vi må ikke sænke barren og tænke småt. Så går vi i stå.
2025-planen forsømmer at investere i fremtiden. Regeringen henter pengene til sin skattelettelsesfest fra velfærd og uddannelse. Og afleverer regningen i børneværelset.