“Det er blevet legitimt for lovgiverne at diskriminere på baggrund af alder, så længe det er de unge, der rammes", fortæller Yngresagens formand, Johanne Rao Jensen.
19.08.2016
Artikel

Unge må stå sammen

Der bliver flere og flere ældre, og de unge mister indflydelse, påpeger flere eksperter. Mens Ældre Sagen har over 740.000 medlemmer, findes der ingen stor, samlende organisation, som taler de unges sag. Yngresagens formand, Johanne Rao Jensen, taler på vegne af 1.100 medlemmer.

Af Martin Ejlertsen

Afspejler den førte politik på Christiansborg, at det grå guld har førsteprioritet?
“Ja, jeg mener, at den politik, der ­føres i Danmark, bærer præg af, at de ­ældre ifølge politikerne er en vigtigere gruppe end ungdommen. Vi skal passe på med at gøre det til en konkurrence mellem unge og gamle, men vores samfund er præget af en unuanceret opfattelse af ældre som de svage i samfundet og unge som de stærke, nærmest forkælede. Dette billede afspejles også i den førte politik på godt og ondt”.

Er det nemmere for politikere at føre politik, som går ud over de unge?
“Det er blevet legitimt for lovgiverne at diskriminere på baggrund af alder, så længe det er de unge, der rammes. Desværre er unge også påvirket af den måde, der tales om unge i den offentlige debat på, så der er ikke mange, der råber op. Tværtimod er der flere, der bilder sig ind, at forskelsbehandlingen er fair”.

Hvilke konsekvenser vil det få, at der bliver flere ældre og færre unge?
“Hvem skal tale de unges sag? Der bliver færre unge til at præge den politiske dagsorden. Selv i dag er ungdommen en meget segmenteret gruppe, der ikke kender sit eget værd. Det, at gruppen svinder relativt ind, gør det til en absolut nødvendighed, at unge får organiseret sig på tværs af partipolitiske overbevisninger, uddannelse og geografi. Vi skal identificere os med hinanden og blande os i den offentlige debat med en fælles stemme. Det er de ældre enormt dygtige til. Ungdommen må finde en måde at gøre det på, selvom der ikke er de samme ressourcer til rådighed”.

Vil ændringen i vælgerkorpset få politikerne til i endnu højere grad at orientere sig mod de ældre?
“Jeg er desværre bange for, at politikerne vil lade sig påvirke af udviklingen. Det er fristende, men kortsigtet. Natur­ligvis er det vigtigt at sørge for samfundets ældre, men penge brugt på ungdommen er en investering”.

Hvad kan de unge vælgere gøre for at modvirke yderligere politiske nedskæringer, som rammer dem?
“Unge skal stå sammen som samfundsgruppe på lige fod med andre interesse­grupper og blande sig i den offent­lige debat på et kvalificeret grundlag frem for at lade andre sætte dagsordenen. Samtidig er det vigtigt at minde alle andre om, at ungdommen er Danmarks bedste investering”.

Hvad gør Yngresagen for at styrke de ­unges stemme?
“Vi har påtaget os den svære, men vig­tige opgave at samle ungdommen i Danmark på tværs af interne grupperinger. Den nuværende segmentering svækker unges evne til at identificere sig med hinanden og arbejde sammen om ­fælles mål. Det er i samfundets bedste interesse, at vi får ungdommen højere op på politikernes prioriteringsliste”.