17.06.2016
Artikel

Internettet er globalt, men samtalen er lokal

Internettets kulturhistorie skal skrives, mens den udvikler sig. Det bliver bl.a. med professor Klaus Bruhn Jensen som pennefører. Han har fået 10,7 millioner af Carlsbergfondet til at undersøge teknologiens rolle i den enkelte borgers liv.

Af Pernille Siegumfeldt

Internettet er en global teknologi, men de mennesker, der bruger teknologien, er forankret i deres lokale kulturer.

Professor Klaus Bruhn Jensen fra Film, Medier og Kommunikation på Københavns Universitet har i en årrække forsket i sammenhængen mellem det globale internet og den lokale samtale.

Frem mod nettets 50-årsfødselsdag i 2019 kommer der ekstra turbo på hans projekt, der har fået titlen The ­Peoples’ Internet (PIN).

Klaus Bruhn Jensen er en af 10, der netop har modtaget en såkaldt Semper Ardens-bevilling fra Carlsbergfondet, som gives ekstraordinært til visionære grundforskningsprojekter.

Bevillingen på 10,7 millioner kroner betyder bl.a., at han kan ansætte tre ph.d.er og to postdocer til at forske i, hvad den enkelte borger gør på internettet og mener om internettet. Det bliver med udgangspunkt i tre centre af verdensøkonomien – Kina, USA og Europa.

“Vi ved, at der er meget store geografiske forskelle på, hvordan den enkelte borger bruger internettet. Det er fx stærkt afhængigt af de politiske og økonomiske kræfter, som er på spil de respektive steder”, forklarer professoren.

“Hvis du har været i Kina, ved du, at downloadhastighederne er meget langsommere, hvis du vil ind på udenlandske sider. Hvad betyder internetcensuren for kinesernes forbrug? Amerikanske virksomheder censurerer også fx det, som anses for at være “anstødelige” billeder fra bl.a. Danmark. Vi vil kortlægge, hvad den almindelige internetbruger gør og mener om det, der sker på nettet, og hvordan det spiller sammen med de samtaler, der føres både online og offline. Internettet er globalt, men samtalen er stadig lokal”, siger han.

De små detaljer
Danmark ligger sammen med de øvrige nordiske lande i top tre, når det gælder udbredelsen af internetadgangen.

“Den meget udbredte adgang til internettet i Norden er usædvanlig og nok medvirkende til, at vi overvurderer de kortsigtede perspektiver. Til gengæld undervurderer vi måske de langsigtede perspektiver. Borgernes samtaler er afgørende for den fortsatte udvikling af stabile lokale og nationale institutioner, der kan bidrage til global fred og retfærdighed. Derfor er det væsentligt at studere de små detaljer i forskellige kulturers anvendelse af det 21. århundredes vigtigste infrastruktur”, understreger professoren.