17.06.2016
Artikel

DM’erne vil have far til at tage mere barsel

En større del af barselsorloven på et år skal øremærkes fædre og bortfalde, hvis far ikke tager den. Det siger 68 procent af DM’s medlemmer i ny undersøgelse.

Af Pernille Siegumfeldt

De brancheorganisationer for arbejdsgivere, der ikke vil arbejde for en mere ligelig fordeling af barsel mellem far og mor, er ude af trit med store dele af det danske arbejdsmarkeds akademiske medarbejdere.

68 pct. af DM’s medlemmer er helt eller overvejende enige i, at en større del af den nuværende barselsorlov på et år skal øremærkes til fædrene. De siger samtidig ja til, at farens del af barselsorloven skal bortfalde, hvis han ikke selv tager den.

Lidt flere mænd end kvinder, hhv. 41 og 40 pct., er helt enige i, at en større del af barselsorloven skal være øremærket til faren, mens 29 pct. af kvinderne og 27 pct. af mændene i undersøgelsen svarer “overvejende enig”.

Svarene kommer fra 1.300 akademiske medarbejdere fra både det private og det offentlige.

De gennemhuller en sejlivet myte om, at kvinderne helst vil blive siddende tungt på deres lovmæssige ret til en stor del af barselsorloven. Det siger ph.d. i sociologi Kenn Warming, der arbejder som ligestillingskonsulent i Institut for Menneskerettigheder.

“Der er en tendens til, at mænd og kvinder i højere grad ser forældreskabet som et fælles projekt, end de gjorde tidligere. For højtuddannede kan det hænge sammen med, at både far og mor begge gerne vil have den karriere, de har brugt så mange år på at uddanne sig til”, siger Kenn Warming.

Og mændene er i stort tal interesseret i at tage mere barsel.

“Instituttets egen undersøgelse fra foråret dokumenterede, at det bredt set er hver femte mand, der godt kunne tænke sig mere barselsorlov”, siger Kenn Warming.

Tag den med manden
Målingen får ikke Dansk Arbejdsgiverforening til at sende nye signaler.

“Det er vores holdning, at det er op til familierne selv at aftale, hvordan de ønsker at fordele deres orlov. Den beslutning ligger suverænt bedst hos dem”, skriver underdirektør Steen Müntzberg i et svar til Magisterbladet.

Heller ikke Dansk Industri går ind for at øremærke yderligere fædrebarsel via lovgivning.

“Det er et indgreb, som forudsætter, at alle er ens, og jeg oplever masser af tilfælde, hvor forældre af den ene eller anden grund ikke har lyst til at dele orloven lige imellem sig, så det er ikke et indgreb, DI kan støtte”, siger underdirektør Charlotte Rønhof.

“Desuden er kvindelige magistre jo den type, der udmærket kan finde ud af selv at stille krav, så mon ikke, de bare kan tage den med manden derhjemme?”, spørger DI’s underdirektør.

Orlov til deling er mors
Med den holdning modarbejder arbejdsgiverne et boost til ligestillingen i Danmark. Det mener Anette ­Borchorst, der er professor og ligestillingsforsker på Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet.

“I dag ligger det i hele samfundets tankegang, at orlov til deling er morens orlov. Derfor har det enorm betydning, hvis der står “far” på et større stræk af barselsorloven”, siger Anette Borchorst.

“Når en ung kvinde i den fødedygtige alder træder ind ad døren til en jobsamtale, så ser chefen automatisk to-tre års barselsorlov, der står mejslet i panden på hende. Så det ville have en kæmpe betydning for både løn- og karriereperspektivet for kvinderne, at en større del af barslen var øremærket til mændene”, uddyber professoren.

DM’s formand, Camilla Gregersen, bakker på linje med et flertal af medlemmerne varmt op om en mere ligelig fordeling af barselsperioden.

“Der er i den grad brug for et opgør med en forældet barselsfordeling, hvor kvinderne tager langt størstedelen. DM har fædrebarsel højt på den politiske dagsorden. Vi ved, at mændene gerne vil, og både mænd, kvinder og børn vinder ved det”, siger Camilla Gregersen.