15.04.2016
Artikel

“Fem lukkede fag er den mindst ringe løsning”

Fem gigantiske underskudsbomber på KU’s humaniora har fået kniven. Andre, der heller ikke er levedygtige, får lov til at leve videre. Det vigtigste er, at de fleste kompetencer lever videre, fx som tilvalg, siger KU-dekan Ulf Hedetoft.

Af Pernille Siegumfeldt

Det er dagen derpå for humaniora på KU.

Rektor har efter indstilling fra Det Humanistiske Fakultet besluttet, at fem små fag skal lukke. Andre lægges sammen, mens fire fag, der også har været i farezonen, får lov til at leve videre.

Det er første gang, universitetet griber til en direkte nedlæggelse af fag som følge af en nødlidende økonomi. Og selv om overvejelserne tog sin spæde begyndelse allerede i forbindelse med første dimensioneringsudspil fra den tidligere regering for to år siden, har det ifølge dekan Ulf Hedetoft været uhyre vanskeligt.

“Jeg er naturligvis ked af, at vi er kommet dertil, hvor lukninger af uddannelser er nødvendigt. Til gengæld synes jeg, at vi er nået frem til den mildeste version af alle skrækscenarier under de givne omstændigheder. Det allervigtigste er, at vi har fundet en måde, hvorpå de fleste af uddannelserne kan bestå. Fx kommer tibetologi og finsk til at leve videre som tilvalgsfag”, forklarer Ulf Hedetoft.

Potentielt løft
I alt 13 små uddannelser på humaniora var som udgangspunkt i fare. Alle sammen fag, der med dekanens ord er “gigantiske underskudsbomber”.

“Det er jo rasende dyrt at gennemføre fem fulde år på fag med ganske få studerende, og derfor er det en god løsning, at vi nu samler mellemøststudierne og fx har de forskellige sprog som hebraisk og tyrkisk under én paraply, på samme måde som man kan vælge moderne og antik historie på samme uddannelse. Det kan måske endda ende med at give de små forskningsfelter et løft”, vurderer Ulf Hedetoft.

Når Københavns Universitet vælger at køre videre med fire andre underskudsstudier – eskimologi, indianske sprog og kultur, klassisk græsk og moderne Indien og sydasienstudier – er det ud fra både faglige og strategiske betragtninger.

Optag på hold
“Fx har vi et helt unikt forskningsmiljø på indianske studier. Her ligger vi forrest i Europa, har stærke internationale netværk og en acceptabel gennemførelsesprocent blandt de studerende. Eskimologi er et fag, der har høj national prioritet”, forklarer humanioras dekan.

At det kan blive nødvendigt igen at revurdere udbuddet af små fag, vil Ulf Hedetoft ikke helt afvise.

“Vi har bl.a. sat optagene på polsk og på balkanstudier på hold. Med den dimensioneringsramme, vi har nu, kan vi i 2018 se frem til at kunne optage 12 studerende på polsk, balkanstudier og russisk tilsammen. Det hænger ikke sammen. Hvis en østeuropauddannelse skal kunne oprettes, kræver det derfor en markant udvidelse af den dimensionerede optagsramme på Københavns Universitet”, pointerer Ulf Hedetoft.

Derfor kan han heller ikke udstede en jobgaranti til sine medarbejdere, der i forvejen netop har vinket farvel til 90 kolleger.

“Lige nu er det desværre umuligt bare at se tre-fire år frem i tiden”, siger Ulf Hedetoft.