15.04.2016
Artikel

SU skal ikke omlægges til lån

LEDER af Camilla Gregersen

I Danmark har vi længe haft en målsætning om fri og lige uddannelsesadgang. Det er for mig at se en grundsten i vores velfærdssamfundsmodel, at det ikke er forældrenes pengepung, der skal afgøre børnenes skolegang.

SU’en har siden 1988 spillet en væsentlig rolle i ønsket om lige uddannelsesadgang, og derfor er det også påfaldende, at der pludselig er flere aktører, der sætter spørgsmålstegn ved, om SU’en nu også er pengene værd. Det mest markante forslag har været at omlægge SU på kandidatuddannelserne fra det nuværende stipendiat til et rentefrit lån, ligesom der har været forslag om mulige nedskæringer i SU som middel til at frigøre penge til kvalitet i det udsultede uddannelsessystem.

Diskussionen om SU-lån viser for det første, at de universelle velfærdsydelser er under et enormt pres, men forslaget om afskaffelse af SU på kandidatdelen er også et eksempel på, at der på forskellig vis er angreb på satsningen på akademisk arbejdskraft.

Fortællingen om akademikernes fremmarch på arbejdsmarkedet de seneste 20 år er ellers en sand succeshistorie. Derfor ærgrer og forundrer det mig inderligt, at akademikere og de videregående uddannelsesinstitutioner står for skud. Ja, nogle har nærmest en forestilling om, at universiteterne uddanner til arbejdsløshed, og at man derfor roligt kan skære i uddannelsesstedernes økonomi.

Lad os få lidt fakta på bordet: De seneste år har universiteterne øget optaget af studerende markant. Samtidig er den generelle akademikerledighed faldet betydeligt. Akademikerledigheden er faktisk halveret i perioden fra 2004 til 2015, mens studieoptaget er steget fra 11.000 i 2004 til ca. 19.000 i 2015.

Arbejdsmarkedet har i den grad kunnet bruge det øgede antal kandidater. Vi kan altså slå fast med syvtommersøm, at akademikere er attraktiv arbejdskraft. Vi ser også, at DM’s medlemmer indtager nye brancher og arbejdsområder, og at de bidrager til udviklingen af danske virksomheder og organisationer. Rank ryggen, DM’s medlemmer er kort sagt en enorm succeshistorie.

Det er højt kvalificeret arbejdskraft og viden i topklasse, der skal sikre danskerne velfærd i de kommende generationer. Og her er SU’en et vigtigt redskab til at sikre, at de studerende gennemfører hele deres videregående uddannelse, hvilket man kan læse om inde i nærværende blad.

Forslaget om at omlægge SU på kandidatuddannelserne til lån vil have en negativ social slagside, fordi studerende fra uddannelsesfremmede hjem vil være tilbøjelige til at vælge lånet fra og stoppe efter bacheloren. Alternativt vil de være overladt til at arbejde ekstra meget ved siden af studiet på kandidatdelen. Det vil betyde mindre tid til faglig fordybelse.

Vi skal passe på ikke at indrette samfundet, så eliten reproducerer sig selv. Allerede i dag er der ulighed inden for uddannelsessystemet. Der er ingen grund til at øge denne ulighed ved at reducere SU’en. Danmark har brug for, at alle talenter får mulighed for at udforme deres potentiale. Det må ikke blive sådan, at kun børn af de økonomisk bedst stillede får en kandidatuddannelse.

Derfor står vi i DM på mål for SU’en. Det er afgørende, at et nyt SU-system ikke forringer uddannelseskvaliteten, og at uddannelsesstøtten også fremover understøtter social mobilitet.