15.04.2016
Artikel

"Gruppen er bredt sammensat"

Ekspertgruppens formand Carsten Koch, afviser, at han optræder som partskilde forklædt som ekspert.

Af Thomas Bøttcher og Martin Ejlertsen

Magtforsker Christoph Ellersgaard mener, at ekspertgruppen i højere grad består af interessenter frem for uafhængige eksperter i uddannelse. Du er både formand for professionshøjskolerne og bestyrelsesformand for Professionshøjskolen UCC og formand for Axcelfutures ekspertpanel. Er du ekspert eller partskilde?
“Jeg mener, at gruppen har været bredt sammensat af personer som fx Jørgen Søndergaard (tidligere SFI og Kvalitetsudvalget), Inge Mærkedahl (tidligere Uddannelsesministeriet), Stina Vrang Elias (DEA) og Lars Andersen (AE), hvis viden og erfaring jeg mener er relevant og vigtig i den danske debat. For mit eget vedkommende har jeg på intet tidspunkt i udvalget fremført synspunkter, der skulle fremme professionshøjskolerne på andre uddannelsers bekostning. Tværtimod er et godt kendskab til vilkårene i den danske uddannelsessektor også i det praktiske arbejde en væsentlig forudsætning for at komme med kvalificerede og praktiserbare forslag”.

Læs hele interviewet.