15.04.2016
Artikel

Axcelfutures magtfulde ekspertgruppe

Af Thomas Bøttcher og Martin Ejlertsen

Hovedkonklusioner på netværksanalysen
Seks ud af syv er på magtlisten over de 423 mest magtfulde danskere: Jørgen Søndergaard (nr. 48), Lars Andersen (nr. 61), Jens Moberg (nr. 132), Inge Mærkedahl (nr. 173), Stina Vrang ­Elias (nr. 218) og Carsten Koch (nr. 242).

Medlemmerne af ekspertgruppen er yderst velforbundne qua deres mange tillidsposter. Generelt er de 423 mest magtfulde velforbundne til de øvrige medlemmer af magteliten, som de i høj grad deler netværk med.

Størstedelen af medlemmerne i ekspertgruppen har en række vægtige poster inden for uddannelsesområdet i fx Kvalitetsudvalget og Akkrediteringsrådet.

De sidder i lav grad i de samme organer. Ud over Axcelfu­tures ekspertgruppe og Axcelfu­tures uddannelseskonference, så er det kun Stina Vrang Elias og Jens Moberg, der begge er medlem af Mandag Morgens såkaldte parti Fremtidens Danmark.

Om netværksanalysen
Netværksanalysen er baseret på analysebureauet Analyse & Tals indflydelsesdatabase. Databasen blev startet i 2013 af forskerne Christoph Houman Ellersgaard og Anton Grau Larsen i forbindelse med deres ph.d.-projekter ved Københavns Universitet.

Sociologerne Christoph Houman Ellersgaard og Anton Grau Larsen har brugt fire år på at kortlægge mere end tusind bestyrelser, fonde, udvalg, VL-grupper, nævn, udvalg og andre steder, hvor de mest indflydelsesrige danskere mødes.

Projektet var grundlaget for bogen “Magteliten – Hvordan 423 danskere styrer landet”, som udkom sidste år.

Analysebureauet Analyse & Tal har for Magisterbladet med udgangspunkt i sociologernes forskningsprojekt lavet en netværksanalyse af Axcelfutures 7 mand store “ekspertgruppe om uddannelse og produktivitet”. Ekspertgruppen kom for nylig med 7 anbefalinger om fremtidens uddannelser – blandt andet at SU’en fjernes fra kandidatdelen af de videregående uddannelser.

Netværkskortet (se grafikken i Magisterbladet) viser de poster  som analysebureauet Analyse & Tal har registreret pa ekspertgruppen.

Poster skrevet med kursiv er registreret i 2013. Resten er registreret i 2016. Når der er registreringer fra to ­forskellige år, så skyldes det, at Analyse & Tal p.t. er i gang med at opdatere databasen som i skrivende stund består af:

5.500 netværk (virksomhedsbestyrelser, organisationer, VL-grupper osv.)
51.500 unikke individer
100.000 forbindelser, hvoraf ca. halvdelen er indsamlet i 2016.