15.04.2016
Artikel

Var konklusionen givet på forhånd?

“Ekspertgruppe: Tag SU’en fra kandidater på universiteterne”. Sådan lød overskriften på forsiden af Politiken den 4. marts. Fire ud af syv af deltagerne i tænketanken Axcelfutures ekspertpanel havde allerede forud for nedsættelsen af gruppen givet udtryk for, at SU’en skulle forringes.

Af Thomas Bøttcher og Martin Ejlertsen
Her er hvad de tidligere har sagt:
  • Formand for ekspertgruppen er tidligere minister og økonom Carsten Koch. Han har blandt andet som formand for VK-regeringens skattekommission foreslået at finansiere topskattelettelser med SU-besparelser. Da han 11. februar i år igen talte om at skære i SU’en, optrådte han i Politiken som formand for professionshøjskolerne. “Hvis det nuværende SU-stipendium omlægges til et lån med årlig eftergivelse på ca. 75 pct., vil et skøn være, at 1 mia. kr. af de samlede udgifter til SU vil kunne omprioriteres til investeringer i undervisning”, sagde Koch. Carsten Koch er blandt andet også formand for aktieselskabet Forca A/S, udviklingsselskabet By & Havn samt bestyrelsesmedlem i AS3 og investeringsforeningen Maj Invest.
  • Lars Andersen, økonom og direktør i det LO-sponserede Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Han har ved flere lejligheder talt for at skære i SU’en for at modvirke skævvridningen af indkomsterne i Danmark. Fx i 2005 i Ugebrevet A4: “Ikke alle med en lang videregående uddannelse har samme mulighed for at betale lån tilbage. Derfor skal man lave en ordning, hvor man betaler tilbage som en procentdel af indkomsten”.
  • Stina Vrang Elias, cand.scient.adm. og adm. direktør i tænketanken DEA. Også hun har igennem en årrække talt om at skære i SU’en. Fx her i 2013 i Mandag Morgen: “Jeg går ind for en reform, men der skal stadig kunne tildeles ekstra SU til de grupper, der risikerer et højere frafald”.
  • Jørgen Søndergaard, cand.oecon., tidligere direktør i SFI og siden 2003 formand for ATP’s bestyrelse. Jørgen Søndergaard har siddet i en række politisk nedsatte udvalg og kommissioner, blandt andet Velfærdskommissionen, der i 2005 anbefalede en SU-reform og desuden at indføre brugerbetaling på kandidatstudiet.