15.01.2016
Artikel

Jeg kan jo lide mit arbejde

Ditte Strandbygaard, 33 år, konsulent i Danmarks Akkrediteringsinstitution, der flytter til Holbæk

Af Pernille Siegumfeldt
“Jeg har besluttet at flytte med min arbejdsplads til Holbæk af to grunde. Der er som udgangspunkt lagt op til stor fleksibilitet med hjemmearbejdsdage og arbejdstid under transport. Og så er jeg meget glad for mit arbejde og vil nødigt slippe det”.

“Jeg vil prøve, om det kan hænge sammen for mig at pendle, selv om jeg bor i Bagsværd, har to små børn og et på vej. Jeg forlod faktisk arbejdspladsen her for et andet arbejde, men kom tilbage efter et års tid, så Danmarks Akkrediteringsinstitution er et aktivt tilvalg for mig”.

“Da udflytningsplanerne blev meldt ud, troede ingen her, at vi ville blive ramt. Vi har en del internationale samarbejdsparter, som bliver fløjet ind, så det kommer til at give en hel del ekstra besvær, når vi får adresse i Holbæk”.

“Efter at placeringen blev meldt ud, har stemningen været præget af en stor portion ærgrelse, men også en hurtig accept. Så vi er allerede gået i realitetsforhandlinger med ledelsen om, hvordan det her kan strikkes sammen, så familielivet ikke kuldsejler, og så det faglige og sociale miljø på arbejdspladsen stadig bevares”.

“Det er blevet tydeligt i processen, at folk har utroligt individuelle behov. For nogle er det meget vigtigt, at vi har en tæt dialog og faglig sparring og spiser frokost sammen hver dag. For andre er fleksibiliteten vigtigere, så de kan hente børn og blive boende, hvor de bor”.

Læs om den rundspørge, som Magisterbladet har foretaget blandt de statsansatte DM-medlemmer, som er på arbejdspladser, der er berørt af udflytningsplanerne.