09.10.2015
Artikel

Seks skud til udvalgte spidskandidater: Ligestilling

Der er kun kvinder på én ud af fem pladser i danske aktieselskabers bestyrelser. Alligevel droppede den tidligere SR-regering tanken om kvoter. Ifølge principprogrammet skal Dansk Magisterforening arbejde for, at der indføres kvoter, men heller ikke i DM’s egen hovedbestyrelse er der en ligelig fordeling, idet kun knap en tredjedel p.t. er kvinder. Hvis DM ønsker lovgivning om kvoter i aktieselskabers bestyrelser, bør der så ikke også være en kvindekvote i DM’s egen bestyrelse?

Af Martin Ejlertsen
Tegning: Jenz Koudahl
Tegning: Jenz Koudahl

Bjarke Friborg, Spidskandidat for liste Privatansatte og selvstændige, sektor DM Privat
I de nye vedtægter har vi indbygget, at der skal være en ligelig repræsentation. Det ser jeg som helt naturligt. Generelt synes jeg, vi skal tage vores egen medicin, og det synes jeg også, vi forsøger at leve op til i de nye vedtægter. Men én ting er love og regler, noget andet er det holdningsmæssige, hvor vi skal styrke både kvindernes og medlemmernes muligheder for at rykke frem. Desuden har vi i DM et generationsskifte på vej. Vi har massiv overvægt af kvinder blandt vores yngre medlemmer, så jeg er mere optimistisk på DM’s vegne end på diverse aktieselskabers, når det kommer til den fremtidige kønsfordeling i bestyrelserne.

Frederik Thordal , Spidskandidat for liste DM Studerende, sektor DM Studerende
Nej, det mener jeg ikke. Det er en demokratisk valgt bestyrelse i en medlemsorganisation, og det kan man ikke sammenligne med bestyrelser i et aktieselskab. Vi har jo heller ikke kvoter for valg til Folketinget. Vi har blandt DM Studerende en målsætning om at have kønsmæssig balance i vores sektorbestyrelse, og det regner vi med at have i år. I den yngre generation er der langt mere lighed mellem kønnene i forhold til uddannelsesniveau, så måske kunne man løse problemet ved at vælge yngre politikere ind i hovedbestyrelsen.

Peter Grods Hansen, Spidskandidat for liste DM Offentlig, sektor DM Offentlig
Jeg mener ikke, at det er den rigtige vej at gå. Det er svært at se, hvordan man kan opstille anvendelig lovgivning om sammensætningen af offentlige bestyrelser uden at løbe ind i andre konflikter. Kan man forestille sig lovgivning om dette i Folketinget? Jeg synes, at det er rimeligt, at man i selve opstillingsfasen laver en kvotering, men jeg tror, man skal holde sig fra kvotering i selve valget.

Birgith Sloth, Spidskandidat for liste DM Leder, sektor DM Leder
Det er vigtigt, at vi får flere kvinder ind i bestyrelserne overalt i samfundet og også i DM. Når medlemmerne findes ved udpegning, så kan kønskvotering og lovgivning virkelig bruges til at skabe forandring. Derudover har vi de demokratisk valgte fora som DM’s hovedbestyrelse, hvor vi skal tilstræbe og opfordre til og arbejde imod en ligelig fordeling af mandlige og kvindelige kandidater. Der har tidligere været tendens til, at DM har været lidt gammeldags. Men det er under forandring, og yngre kræfter er på vej. Det er fx vigtigt med unge kvindelige rollemodeller, som kan trække kvinder ind i en ellers fasttømret skare af mænd.

Hans Beksgaard, Spidskandidat for liste DM Underviser, sektor DM Viden

Det er helt korrekt, at dette forhold er helt i modstrid med kravet om, at der skal være lovgivning om kønsmæssig sammensætning i bestyrelsesposter. Det må DM arbejde med i den nye hovedbestyrelse.