09.10.2015
Artikel

Seks skud til udvalgte spidskandidater: DM's økonomi

DM er presset på økonomien og vil igen i dette års budget bruge penge fra reservefonden – også kaldet Strejkekassen – til at dække noget af underskuddet ind. Hvad synes du om det?

Af Martin Ejlertsen
Tegning: Jenz Koudahl
Tegning: Jenz Koudahl

Birgith Sloth, Spidskandidat for liste DM Leder, sektor DM Leder
Det er vigtigt, at DM får rettet op på økonomien i de nærmeste år. I dag bruger vi midler fra kassen som nødløsning.

Frederik Thordal, Spidskandidat for liste DM Studerende, sektor DM Studerende
Det er klart ikke en optimal løsning at bruge af midlerne fra reservefonden, for den danner grundlag for at vi kan spille op mod arbejdsgiverne i en konfliktsituation. Vi har et mål om, at der skal 30 millioner kroner ekstra i kassen. I akutte situationer som i år kan det være nødvendigt at bruge midlerne for at dække nogle igangsatte projekter. Men inden for de næste år skal der træffes nogle fundamentale beslutninger om andre løsninger, der kan rette op på underskuddet i økonomien.

Leif Søndergaard, Spidskandidat for liste DM Universitet, sektor DM Viden

Jeg mener godt, at man kan trække på reservefonden, så længe den samlet set har en positiv udvikling. Jeg synes ikke, der er noget odiøst i, at DM anvender midlerne til bestemte projekter, uden at man laver et permanent træk på fonden. Man skal ikke bruge midler til at fylde huller i det politiske system, men man kan bruge midler til specifikke projekter som at forbedre arbejdsforholdene ude lokalt. Det kan også være til projekter om overenskomster, lønforhandling eller efteruddannelse af tillidsrepræsentanter. Men det skal under alle omstændigheder være et tidsbegrænset og kontrolleret træk.

Hans Beksgaard, Spidskandidat for liste DM Underviser, sektor DM Viden
DM skal have penge til at betale strejkendes understøttelse. Men efter min vurdering er DM nu dækket betydeligt bedre ind på det område, end de andre akademiske fagforbund er. Vi står derfor relativt godt rustet til en aktion. Men det er heller ikke et mål i sig selv, at reservefonden skal vokse sig større og større, hvis det er sådan, at vi samtidig bliver nødt til at spare på medlemsaktiviteterne. DM’s styrke er aktive og engagerede medlemmer. Det må vi ikke spare væk. I en økonomisk trængt situation er det ikke en særlig smart ide at blive ved med at sætte større beløb ind på en opsparingskonto.

Erik S. Christensen, Spidskandidat for liste DM Natur & Kultur, sektor DM Viden
Det er en uskik at benytte reservefonden til de formål. Reserve­fonden er noget af det væsentligste, der viser, at DM er en organisation, som kan lægge økonomi bag sine krav. At bruge midler fra reservefonden til at inddække underskud svarer lidt til at tisse i bukserne på en kold vinderdag. Det løser ikke problemerne. Desuden er det en forpligtelse inden for AC-området, at reservefonden skal være velpolstret.